Här övar vi

Det är många som kommer att märka av försvarsmaktsövning Aurora 23 då förband över hela Sverige berörs. Tyngdpunkten är södra Sverige och Gotland men även i norr – främst på egna övnings- och skjutfält.

De högintensiva striderna för armén med stora trupprörelser och tunga stridsfordon är främst koncentrerade till Skövde med omnejd, Jönköping, Skillingaryd, Vaggeryd, Kosta, Eksjö, Oskarshamn och övnings- och skjutfälten Rinkaby, Ravlunda, Björka och Revingehed.

Marinen övningsområde omfattas främst av södra Östersjön samt kustnära landområden från Stockholms södra skärgård söderut längs ost- och sydkusten liksom delar av kusten från Göteborg och norrut. Här kommer såväl fartyg och stridsbåtar som landbaserade transporter att vara synliga. Viss koncentration av verksamhet kommer ske i närheten av Nynäshamn, Oxelösund, Oskarshamn och Karlshamn.

Flygvapnet övar främst i södra och mellersta delen av Sverige med fokus över Östersjön.

Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker återkommande under övningen med start och landning från flera baser/flygplatser. Däribland Malmen, Skavsta/Nyköping, Norrköping, Ronneby, Kalmar, Hagshult, Visby, Såtenäs, Uppsala, Trollhättan och Råda.

Hemvärnets verksamhet är främst lokaliserad till södra Sverige, men även i norr, intill och inom Stockholmsområdet, på Gotland och i Göteborgs hamn. Städer som också är berörda är bland annat Ystad, Karlskrona, Hagshult, Oskarshamn och Ronneby.

Det kommer att röra sig en stor mängd fordon på marken i fler områden, och en ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig vilket innebär vissa begränsningar i framkomlighet.

Övningen innebär också en påverkan på trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden som i huvudsak är från måndag den 17 april till torsdagen den 11 maj.

Försvarsmakten arbetar för att påverkan för boende i områdena ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder. 

Här nedan samt via den interaktiva kartan hittar du information om vilka områden som berörs hur samt vilka datum som är värda att ha lite extra uppmärksamhet på.

Våra hemtransporter

Från måndagen den 8 maj transporteras övningsdeltagarna hem på vägarna runt om i Sverige. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.