Marinövning Vår 24

Mellan 13–20 mars genomför marinen en större övning längs västkusten och i Västerhavet. Marinövning Vår 24 är en trilateral övning som genomförs tillsammans med marina enheter från Finland och Frankrike. Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och möta olika typer av undervattenshot. Militär personal, fartyg, fordon och helikoptrar kommer synas och höras mer i än normalt i området.

Minröjningsfartyg av Kosterklass är en fartygstyp som kommer att delta i Marinövning vår.
Minröjningsfartyg av Kosterklass är en fartygstyp som kommer att delta i Marinövning vår.
Minröjningsfartyg av Kosterklass är en fartygstyp som kommer att delta i Marinövning vår. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Marinövning Vår 24 genomförs tillsammans med Finland och Frankrike 13–20 mars längs västkusten och i Västerhavet. Övningens främsta målsättningar är:

  • Att ge grundläggande färdighetsträning på alla nivåer för våra besättningar, sensor-och vapenoperatörer.
  • Öva kedjan spaning, lokalisering, anfall samt dokumentering, i sammansatta förband och tillsammans med enheter från Finland och Frankrike.
  • Öva enheter i genomförandet av vapeninsats,

Marinövning Vår 24 är den första större övningen som tillämpar hela det nya logistikkonceptet med Första och Andra marina basbataljonerna samt den nyetablerade Marina militärbasen Göteborg. Totalt ingår 15 fartyg, samt landbaserad personal. Sammanlagt deltar cirka 800 personer från marinen.

Deltagande förband


Marinövning Vår 24 leds av Fjärde sjöstridsflottiljen. I övningen deltar Första ubåtsflottiljen, Helikopterflottiljen, Marinbasen, Stockholms och Älvsborgs amfibieregemente, Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Kustbevakningen samt marina enheter från Finland och Frankrike.

För allmänheten

Allmänheten kan märka av övningen i form av ökad trafik till sjöss inom övningsområdet. Försvarsmakten vill uppmärksamma om vikten att följa gällande anvisningar för skjutfältsavlysningar samt att hålla avstånd till militära fartyg och vara uppmärksam på signaler fartyget ger i form av flaggor, ljud och lampor. Mer information finns på forsvarsmakten.se på sidan ”För båtfolk”.

Mer information

Mediekontakt: Ola Jacobsen, kommunikationschef 4.sjöstridsflottiljen, 070-208 88 64, ola.jacobsen@mil.se

Lokal mediekontakt: Johanna Frejme, kommunikationschef Älvsborgs amfibieregemente, 070 793 22 56, johanna.frejme@mil.se