Aurora 23 i Gotlands län

Under vecka 17 till 19 genomförs en rad olika övningsmoment på och kring Gotland; på marken, i luften och på havet. Det innebär att militär personal och materiel är mer synlig än vanligt.

Det kommer att förekomma skottlossning med lös övningsammunition på vissa platser. När vi övar utanför militära skjutfält använder vi aldrig skarp ammunition.

På marken är det i första hand 32:a hemvärnsbataljonen som tillsammans med förband från K 4 övar på norra Gotland under perioden 28 april till 5 maj. På Visbybasen och Bunge flygfält.

Under vecka 18 och 19 deltar brittiska och polska amfibieförband, både till havs och på marken.

Visby

28 april – 10 maj. Utökad militär flygverksamhet med bland annat Flygskolan med SK 60 och Finländska Hawk-flygplan. Hemvärnets flyggrupp är under samma tidsperiod baserade på Visbybasen och Bunge flygfält.