Aurora 23 i Blekinge län

Amf 4 tillsammans med Hemvärnet övar i Blekinges mellersta och östra skärgård i perioden 30 april – 7 maj med tyngdpunkt på 1 –3 maj. Under perioden kommer ett 30-tal stridsbåtar verka i området och stödjas av helikopter.

Ronneby

26 april till 10 maj. Utökad flygverksamhet kring Blekinge flygflottilj med bland annat stridsflyg samt svenska och amerikanska helikoptrar under olika övningsmoment. Större fordonsrörelser i området i samband med ombaseringar av luftvärnsförband den 4 – 10 maj.