Vintersol 2023 genomförs i år till största del på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i Boden. Övningens huvudfokus är att förbereda de markförband som ska delta i övningen Försvarsmaktsövningen Aurora 23 som genomförs i södra Sverige i april-maj. Totalt deltar cirka 700 soldater och officerare från Norrbottens regemente och Norrlands dragonregemente i årets Vintersol.

I mars genomförs övningen Vintersol 2023 i Bodenområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I mars genomförs övningen Vintersol 2023 i Bodenområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I mars genomförs övningen Vintersol 2023 i Bodenområdet. Foto: Erik Rehnberg/Försvarsmakten
I mars genomförs övningen Vintersol 2023 i Bodenområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fienden har motats tillbaka och jägarladdningarna är klara för detonation. Grupperna rycker tillbaka med hjälp av flankskydden som fortsatt håller fienden på avstånd.
I mars genomförs övningen Vintersol 2023 i Bodenområdet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
I mars genomförs övningen Vintersol 2023 i Bodenområdet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
I mars genomförs övningen Vintersol 2023 i Bodenområdet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Årets Vintersol genomförs som en formell förbandsövning i brigads ram, i syfte att med ett nationellt högkonfliktsscenario samträna kompanier, plutoner och grupper med funktioner och understödjande förband, samt möjliggöra för respektive förband att öva mot sin krigsförbandsspecifikation i vintermiljö.

Vintersol ger deltagande förband kompletterande vinterutbildning i strid, motortjänst, sjukvårdstjänst men också samövning med ingående förband.