Flygövningstider och flygövningsområde

Under perioden 29 maj till 9 juni planeras två flygpass varje vardag, ett på förmiddagen där flygningar sker i Sverige, Norge och Finland och ett på eftermiddagen där samtliga deltagare övar i svenskt flygövningsområde.

Flygövingsområde ACE 23
Foto: Illustration: Försvarsmakten
 
Flygtider
09.00-11.00 (start från 15 min innan och landning upp till 30 minuter efter med enstaka enheter)
13.30-16.30 (start från 15 min innan och landning upp till 30 minuter efter med enstaka enheter).
Flygning utanför övning ACE kan även förekomma däremellan.

Flygövningsområdet enligt kartan. Under övningen kommer lågflygning och överljudsflygning genomföras inom delar av övningsområdet.

I övningen deltar även markförband som under övningen kommer att förflytta sig i Norrbotten för att byta till ny grupperingsplats. Bland annat kommer tunga fordon trafikera det allmänna vägnätet.

Vi ber om överseende för eventuella störningar som övningen kan innebära. Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.