Aurora 23 i Jämtlands län

17 april – 20 april: Transport av förband från Norge genom Jämtlands län mot Skövde. Övningsmoment genomförs under perioden i Östersundsområdet samt i området kring Sveg med samverkan tillsammans med civila myndigheter. Transporter via vägnätet i länet samt via järnväg. Civil trafik kan påverkas.