För att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten mellan 25 april och 10 maj genomföra övningen Sydfront 21.

Sydfront 21 har cirka 3500 deltagare från 13 olika förband och skolor. Det är såväl värnpliktiga, som anställda soldater och officerare samt kadetter från Försvarsmaktens skolor med i övningen.

Övningen genomförs på flera platser i mellersta och södra Sverige med koncentration kring Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i närheten av Skövde, Karlsborg, Skillingaryd, Vaggeryd, Revingehed och Björka. I Skillingaryd och Vaggeryd genomförs även övning SEE-21 (Swedec EOD Exercise 2021).

Den militära närvaron kommer vara märkbar även utanför våra övnings- och skjutfält och kan innebära vissa begränsningar i trafiken samt förhöjda ljudnivåer i anslutning till fälten. Utanför fälten kommer det endast vara förläggningar och förflyttningar till och från våra övningsområden.

Platser och tid:

• 25 april - 4 maj Skövde - Kråk - Karlsborg

• 2 maj - 12 maj Skillingaryd - Vaggeryd  (inkluderar även övning SEE-21)

• 3 maj - 10 maj Björka, Norra Åsum, Ravlunda, Revingehed, Rinkaby

Informationsblad till närboende i de olika övningsområdena finns till höger på sidan eller längst ner om du använder mobilen.

Observera! Klagstorpsvägen stängs av

Klagstorpsvägen kommer att stängas för civil trafik fredag 30 april kl. 07:00 till söndag 2 maj kl. 15:00. 

Se karta i bifogat pdf-dokument!