Northern Forest 2023 är en övning som omfattar drygt 6 500 deltagare från fem nationer varav omkring 750 är svenska soldater och officerare. Övningen är den finska arméns slutövning och genomförs 20 maj - 2 juni i området på och runt Rovajärvi övnings- och skjutfält.

Samverkan på alla nivåer från högre chef ner på plutonsnivå, här samverkar chefen för den svenska pansarskytteplutonen med en av soldaterna i den finska ingenjörplutonen.
Samverkan på alla nivåer från högre chef ner på plutonsnivå, här samverkar chefen för den svenska pansarskytteplutonen med en av soldaterna i den finska ingenjörplutonen.
Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sverige har bjudits in att delta i övningen för fortsatt utveckling av interoperabiliteten inom armén genom att svenska förband i brigadstruktur leds av en högre finsk stab i en större övningskontext med andra deltagande länder.

Förband från fem nationer

Från Sverige deltar personal ur Norrbottens regemente, Göta trängregemente, Södra skånska regementet, Skaraborgs regemente, Ledningsregementet, Göta trängregemente, Bodens artilleriregemente, Försvarsmaktens tekniska skola, Försvarsmedicincentrum, Försvarsmaktens logistik och Markstridsskolan.

I övningen deltar förutom finska och svenska förband även förband från Norge, Storbritannien och USA.

Under övningen tränas förband och funktioner på alla ledningsnivåer under både ett skarpskjutningsskede och förbandsövningsskede på Rovajärvi övnings- och skjutfält.

Det är andra gången Sverige deltar i övningen Northern Forest, första gången var våren 2021.

Fakta

Northern Forest 2023 genomförs 20 maj – 2 juni i Norra Finland i området på och runt Rovajärvi övnings- och skjutfält. Övningen omfattar cirka 6500 deltagare varav omkring 750 svenska soldater och officerare.

Från Sverige deltar personal ur Norrbottens regemente, Södra skånska regementet, Skaraborgs regemente, Ledningsregementet, Bodens artilleriregemente, Försvarsmaktens tekniska skola, Försvarsmedicincentrum, Försvarsmaktens logistik och Markstridsskolan. I övningen deltar förutom finska och svenska förband även förband från Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se