Skyttesoldater i ett stridsfordon 90 under Cold Response, 2014 års största övning för Försvarsmakten. Cirka 1400 svenska soldater och officerare i deltar i en norskledd multinationell övning i norra Norge med omkring 16000 deltagare totalt.
Skyttesoldater i ett stridsfordon 90 under Cold Response, 2014 års största övning för Försvarsmakten. Cirka 1400 svenska soldater och officerare i deltar i en norskledd multinationell övning i norra Norge med omkring 16000 deltagare totalt.
Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En JAS 39 Gripen lyfter från Bodö flygplats under övningen Trident Juncture 18.

A Swedish JAS 39 Gripen takes off from Bodö airport during Trident Juncture 18.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen. 

Sweden is contributing to Trident Juncture 18 by providing qualified troops from all Swedish Armed Forces combat forces. This exercise will enhance our ability to defend Sweden and our national capabilities, while also strengthening our cooperation with Finland, the US, Norway and NATO. Our naval and air forces will be preparing for their future participation in the rapid-reaction NATO Response Force (NRF) during the exercise, and Army troops will be on exercises to reinforce brigade capability. Host nation support will also be provided to NATO troops based in Sweden during the exercise.
Trident Juncture 18 is one of NATO’s biggest exercises and will be taking place in Norway in the autumn of 2018. The aim of this exercise is to test the rapid-reaction NATO Response Force (NRF). It comprises a troop exercise which will be taking place between 25 October and 7 November, and a command exercise which will be taking place from 14 to 23 November.
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Stridsfordonssoldater ur Norrbottens pansarbataljon under övning Cold Response 2014 i Norge.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskyttekompani från I19 på väg i Norge under Cold Response 2016.

Övning Cold Response 2016 omfattar ca 15 000 deltagare från 15 nationer varav ungefär 2000 svenska soldater och officerare. Övningen genomförs i Norge med markövningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr. Cold Response genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning med en multinationell brigad på respektive sida.
Foto: Anna Noren/Forsvarsmakten
Jägarbataljonen löser självständigt uppgifter långt ifrån egna och andra förband. Här en jägargrupp som lämnar plutonsbasen för ett nytt uppdrag.
Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 på E6:an mellan Bjerkvik och Setermoeni Nordnorge. Övning Cold Response 2014.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En JAS 39 Gripen lyfter från Bodö flygplats under övningen Trident Juncture 18.

A Swedish JAS 39 Gripen takes off from Bodö airport during Trident Juncture 18.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen. 

Sweden is contributing to Trident Juncture 18 by providing qualified troops from all Swedish Armed Forces combat forces. This exercise will enhance our ability to defend Sweden and our national capabilities, while also strengthening our cooperation with Finland, the US, Norway and NATO. Our naval and air forces will be preparing for their future participation in the rapid-reaction NATO Response Force (NRF) during the exercise, and Army troops will be on exercises to reinforce brigade capability. Host nation support will also be provided to NATO troops based in Sweden during the exercise.
Trident Juncture 18 is one of NATO’s biggest exercises and will be taking place in Norway in the autumn of 2018. The aim of this exercise is to test the rapid-reaction NATO Response Force (NRF). It comprises a troop exercise which will be taking place between 25 October and 7 November, and a command exercise which will be taking place from 14 to 23 November.
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
På väg mot insats i skydd av mörkret. Första jägarskvadronen startar skotermarschen in i övningsområdet.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 från I 19 i vinterskrud. Cold Response är 2014 års största övning för Försvarsmakten. Cirka 1400 svenska soldater och officerare i deltar i en norskledd multinationell övning i norra Norge med omkring 16000 deltagare totalt.
Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Under mars och april 2022 deltar Försvarsmakten i den norskledda vinterövningen Cold Response. Förutom värdlandet Norges och Natos egna styrkor kommer deltagande enheter bland annat från USA, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Danmark, Finland, Tyskland, Spanien och Sverige.

Övningen är ett sätt för Försvarsmakten att stärka vår militära förmåga och samarbete med andra länder.

De svenska markförbanden deltar med en reducerad brigadstridsgrupp, samorganiserad med finska arméförband. Sverige deltar med cirka 1 500 soldater och officerare från Norrbottens regemente, Norrlands dragonregemente, Bodens artilleriregemente, Göta trängregemente, Ledningsregementet, Livgardet, Försvarsmaktens tekniska skola, Försvarsmedicincentrum, Arméstaben och Markstridsskolan.

Dessutom deltar även flygvapnet med förband ur Norrbottens flygflottilj, F 21, med Jas 39 Gripen.

Övningen genomförs i flera delar av Norge, från Narvik till Finnmark, men huvuddelen av övningen för den svensk-finska brigadstridsgruppen genomförs i Troms fylke.

Vanliga frågor

Cold Response är en regelbundet återkommande vinterövning, som leds av norska försvarets operativa högkvarter. Den har genomförts vart annat år sedan 2006.

Fakta Cold Response 2022

Övning Cold Response 2022 genomförs 14 mars - 1 april och omfattar cirka 35 000 deltagare från 27 nationer varav omkring 1600 svenska soldater och officerare.