Övningen Defender Europe 2022 är en USA-ledd övning som genomförs på olika platser i Europa. Syftet är att öva amerikansk förstärkning av Europa.

Inom ramen för övningen genomförs flera nationella övningar med partners. Under övningen genomförs en större förflyttning av materiel och personal från västra Polen till Baltikum. Försvarsmakten deltar med ett reducerat kompani från Göta ingenjörregemente som tillsammans med amerikanska förband kommer bygga två förbindelser över två olika vattendrag i Polen.

Ingenjörförbanden skapar rörlighet för såväl egna svenska förband och de förband vi verkar tillsammans med. Under övningen bidrar Ing 2 med viktiga resurser såsom flytbrosystem, maskindelar och fältarbetsunderrättelse.

Övningen är slutövning för värnpliktiga som under året utbildats på flytbrosystemet Däcksbro 300.

Övningen genomförs från 5 till 22 maj. 

Vid frågor kontakta Maddelena Lago, kommunikationschef Göta ingenjörregemente, 070-300 20 17, maddelena.lago@mil.se.