Utökat militärt skyddsobjekt

Under perioden 15 maj till 2 juli utökas det befintliga skyddsobjektets område i anslutning till F 21, enligt kartan nedan. Området kommer att markeras med skyltar/avspärrningsband. Inom skyddsobjektet råder tillträdesförbud för allmänheten. Cyklister och gångtrafikanter hänvisas till cykelväg Bergnäsets industriområde – Kallax.

Beslutet är fattat med stöd av 2 § 4 skyddsförordningen (2010:523) och 5 § 4 skyddslagen att området markerat på kartskiss nedan ska vara ett tillfälligt skyddsobjekt.

Utökat militärt skyddsobjekt under perioden 15 maj till 2 juli.

Beslutet gäller, enligt tidigare, från och med den 15 maj 2023 till och med den 2 juli 2023.

Beslutet innebär förbud mot tillträde för obehöriga samt förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar och mätningar av eller inom skyddsobjektet enligt 7 § första och andra stycket skyddslagen.

Om ni har behov av att passera igenom det utökade skyddsobjektet för att ta er till och från Lulnäset/Lulnäsudden kan det innebära att ni måste uppge namn, födelsedatum och hemvist alternativt visa legitimation enligt Skyddslagen 10§ när ni ska passera.

Vi ber om överseende för eventuella störningar som beslutet kan innebära. Vi hoppas på er förståelse och ert samarbete.

Läs mer om övningen Arctic Challenge Exercise 2023 på www.forsvarsmakten.se/ace23

Vid frågor vänligen kontakta 0920 – 23 40 00