Marinövning Höst 23

Under perioden 11–18 oktober genomför marinen en större övning i Stockholms skärgård och Gotska sjön. Marinövning Höst 23 är en trilateral övning som genomförs tillsammans med marina enheter från Finland och Storbritannien. Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot. Militär personal, fartyg, fordon och helikoptrar kommer med stor sannolikhet synas och höras mer i än normalt i området.

Korvetter ur Visbyklass Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Marinövning Höst 23 genomförs tillsammans med Finland och Storbritannien 11–18 oktober i Stockholms skärgård och Gotska sjön. Övningens främsta målsättningar är att:

  • Öva spaning, lokalisering, dokumentation och anfall mot undervattenshot både enskilt och i sammansatta förband och med enheter från Finland och Storbritannien.
  • Öva enheter i genomförandet av gemensam vapeninsats i sammansatta förband och enheter från Finland och Storbritannien.
  • Öva grundläggande lednings- och underhållskedja inom marinen
  • Samverka med andra myndigheter

Marinövning Höst 23 är den första större övningen efter etableringen av den nya marina logistikorganisationen Första och Andra marina basbataljonen. Totalt ingår 18 fartyg, samt landbaserad personal. Sammanlagt deltar cirka 500 personer från marinen.

Deltagande förband

I övningen deltar Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Helikopterflottiljen, Ledningsregementet, Kustbevakningen samt marina enheter från Finland och Storbritannien.

För allmänheten

Allmänheten kan märka av övningen i form av ökad trafik till sjöss inom övningsområdet. Försvarsmakten vill uppmärksamma om vikten att följa gällande anvisningar för skjutfältsavlysningar samt att hålla avstånd till militära fartyg och vara uppmärksam på signaler fartyget ger i form av flaggor, ljud och lampor. Mer information finns på forsvarsmakten.se på sidan ”För båtfolk”.

Mer information

Mediakontakt: Ola Jacobsen, kommunikationschef 4.sjöstridsflottiljen.

ola.jacobsen@mil.se, 070-208 88 64