Aurora 23 i Skåne län

Den militära närvaron – med såväl svenska som utländska förband och fordon – kommer att vara märkbar även utanför våra övnings- och skjutfält. Det kommer finnas risk för förhöjda ljudvolymer kring våra övnings- och skjutfält och begränsningar i trafiken. Runt fälten kommer civila grupperingsplatser nyttjas på avtalad mark och förflyttningar mellan dessa och övningsfälten kan ha påverkan på trafiken.

Ystad

26 april – 10 maj: Övningsmoment kommer att förläggas till både ordinarie övnings- och skjutfält, samt i tätorterna, Ystad – Fredriksberg - Köpingebro med omnejd. Övningen innebär förflyttning med militära fordon längs vägar och stråk, under dygnets alla timmar.

Skottlossning med lös ammunition kommer att ske under enskilda dagar inom tättbebyggt område. Flygning med helikopter och drönare kommer att förekomma.

Nordöstra Skåne

24 april – 11 maj: Försvarsmaktens övningsfält Norra Åsum och Rinkaby används under hela övningen och är avlysta för allmänheten.

3-11 maj:  Flertalet grupperade förband och stora trupprörelser och militära transporter av tunga stridsfordon och materiel i stora delar av nordöstra Skåne.

Skottlossning och höga ljud vid Norra Åsum den 4-5 maj.

Flygverksamhet samt höga ljudvolymer vid Rinkaby övnings- och skjutfält under hela övningen.

Österlen

24 april – 11 maj: Skarpskjutning och övning med militära förband på Ravlunda skjutfält under hela övningen. Fältet är avlyst för allmänheten. Militära transporter till och från Ravlunda sker under hela övningen.

8 maj: VARNING för höga ljudvolymer kring Ravlunda skjutfält då Försvarsmakten skjuter med artilleri ståendes utanför skjutfältet.

Centrala Skåne

24 april – 11 maj: Strider med tunga stridsfordon på Revingehed och Björka övningsfält. Militära förband grupperar på civil mark utanför Försvarsmaktens övnings- och skjutfält.

Höör, Hörby, Eslöv, Sjöbo samt de östra delarna av Lunds kommun kommer att påverkas av övning då flera militära förband kommer att vara grupperade samt militär trafik på civila vägar.

Trafik:

Mellan 6-11 maj, risk för köbildning längs med:

  • Väg 11 mellan Dalby - Sjöbo.
  • Väg 104 mellan Gårdstånga – Sjöbo
  • Väg 13 mellan Höör – Sjöbo
  • Väg 23 mellan Höör – E22

Nordvästra Skåne

24 april – 11 maj: Militär verksamhet på Berga i Helsingborg och på Önnarps övningsfält. Tunga militära transporter i området under hela övningen. Militära förband grupperar även utanför Försvarsmaktens områden.

Militära helikoptrar kommer att baseras på Ljungbyhed.

Som en del av övningen kan militära helikoptrar även landa vid Önnarps övningsfält.

7 maj: ökad risk för höga ljudvolymer kring Önnarps övningsfält.

Västra Skåne

24 april – 11 maj: Militär verksamhet vid militära skyddsobjekt.
Tunga transporter på större vägar, framförallt i samband med uppstart och avslut av övningen.