Norra militärregionen

Norra militärregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionens stab finns vid Norrbottens regemente, I 19, i Boden. Överste Ulf Siverstedt är chef för Norra Militärregionen.

Den regionala staben i militärregion nord ansvarar för regional ledning vid nationell krishantering i de fyra nordligaste länen och dess 44 kommuner. Foto: Kent Norberg/Försvarsmakten

De regionala staberna har uppgiften att leda främst bevaknings- och skyddsuppgifter, genomföra civil-militär samverkan samt stöd till samhället. I uppgifternas lösande kan de då föra befälet över såväl krigs- som hemvärnsförband.

De regionala cheferna med stab ska stödja samhällets krisberedskap såväl vid händelser i fred, vid kris och vid krig.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)