Norra militärregionen finns i Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund.

Chef för Norra militärregionen är överste Ulf Siverstedt. Han tillträdde som chef den 1 januari år 2018.

Militärregionen har fem utbildningsgrupper; Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Fältjägargruppen i Östersund och Västernorrlandsgruppen i Härnösand.

Det finns sju hemvärnsbataljoner; Lapplandsjägarbataljonen, Gränsjägarbataljonen, Norrbottensbataljonen, Västerbottensbataljonen, Fältjägarbataljonen, Ångermanlandsbataljonen och Medelpadsbataljonen.

Norra militärregionens stab produktionsleder utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden i norra Sverige.

En av militärregionens viktigaste uppgifter är att stödja samhällets krisberedskap vid händelser i fred, kris och krig samt genomföra militär och civil samverkan.

Fakta Norra militärregionen

Förkortning: MR N
Ort: Boden
Personal: 150
Så har vi räknat

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9101
961 19 Boden

mrn@mil.se

0921-34 80 00

Kommunikationschef
Fredrik Winneborn
073-377 99 54
mrn-info@mil.se