Norra militärregionen

Norra militärregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionens stab finns i Boden och överste Ulf Siverstedt är chef för Norra militärregionen.

Den regionala staben i militärregion nord ansvarar för regional ledning vid nationell krishantering i de fyra nordligaste länen och dess 44 kommuner. Foto: Kent Norberg/Försvarsmakten

De regionala staberna har uppgiften att leda bevaknings- och skyddsuppgifter, genomföra civil-militär samverkan samt stöd till samhället.

Norra militärregionen har också ansvaret för att produktionsleda utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden i norra Sverige. Ansvaret innebär både att utbilda personal till hemvärnsförbanden samt att leda dessa vid insatser.

I regionen finns fem utbildningsgrupper: Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Fältjägargruppen i Östersund samt Västernorrlandsgruppen i Härnösand.

Norra militärregionens hemvärnsbataljoner är sju till antalet; Lapplandsjägarbataljonen, Gränsjägarbataljonen, Norrbottensbataljonen, Västerbottensbataljonen, Fältjägarbataljonen, Ångermanlandsbataljonen och Medelpadsbataljonen.

De regionala cheferna med stab ska stödja samhällets krisberedskap såväl vid händelser i fred, vid kris och vid krig.

Fakta Norra militärregionen

Förkortning: MR N
Ort: Boden
Personal: 150
Så har vi räknat

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)