Marinövning vår

Marinövning vår är en årligen återkommande övning som tidigare gått under namnet Ubåtsjaktövning. Övningen genomförs i Stockholms södra skärgård 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.

Marinövning vår är en årligen återkommande övning som tidigare gått under namnet Ubåtsjaktövning. Övningen genomförs i Stockholms södra skärgård 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.
Marinövning vår är en årligen återkommande övning som tidigare gått under namnet Ubåtsjaktövning. Övningen genomförs i Stockholms södra skärgård 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Fakta om övningen

Marinövning vår är den första större marinövningen för året och syftet är att träna operatörerna i sina respektive befattningar samtidigt som skarp sjöövervakning genomförs i området. Fokus kommer att vara ubåtsjakt men även andra förmågor tränas, som till exempel luftförsvar och fördjupning av samarbetet med Finland.

Flera förband från svenska marinen deltar i övningen samt helikopter från Helikopterflottiljen och fartyg från Finland. Totalt ett 20-tal fartyg, tung- och lätt helikopter (Hkp 14 och HKP 15) samt landbaserad logistik- och ledningsförmåga. Det totala antalet svenska deltagare är runt 600 personer. Finland deltar med tre till fyra ytstridsfartyg.

Marinövning vår är en årligen återkommande övning som tidigare gått under namnet Ubåtsjaktövning. Övningen genomförs i Stockholms södra skärgård 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.
Visbykorvetter från båda sjöstridsflottiljerna deltar i övningen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Hur märks övningen av?

Övningar kommer att ske inomskärs i Stockholms södra skärgård samt längre ut till havs. Fartyg och helikoptrar kommer att röra sig i området dag som natt under perioden 4-8 april. Försvarsmakten tar största möjliga hänsyn till allmänheten och djur- och naturlivet men ber båtägare och handelssjöfart att tänka på informationen på denna sida.

Markbaserade förband kommer märkas av minimalt då största delen av övningen sker till sjöss eller på militärt inhägnat område.

Marinövning vår är en årligen återkommande övning som tidigare gått under namnet Ubåtsjaktövning. Övningen genomförs i Stockholms södra skärgård 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.
Sjöoperativ helikopter är en naturlig del av striden till sjöss. Foto: Tredje helikopterskvadronen/Försvarsmakten

Mediakontakter

Journalister välkomnas att kontakta:

Melina Westerberg, kommunikationschef Fjärde sjöstridsflottiljen
melina.westerberg@mil.se alt. 072 395 18 55