För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten övning Våreld 22. Våreld 22 är dels slutövningen för den inneliggande kullen värnpliktiga men det kommer även vara med personal inkallad via totalförsvarsplikten som genomför repetitionsutbildning samt tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare.

Våreld 22 har cirka 4000 deltagare från 14 olika förband och skolor i både armén, flygvapnet och hemvärnet. Det är såväl värnpliktiga, som anställda soldater, officerare, specialistofficerare och elever från Försvarsmaktens skolor med i övningen. Planeringen för övningen har pågått i ungefär ett års tid.

Övningen genomförs på flera platser i mellersta och södra Sverige med koncentration kring Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i närheten av Skövde, Remmene, Skillingaryd, Hagshult och Revingehed. I Skillingaryd genomförs även övning SEE-22 (Swedec EOD Exercise 2022) och i Hagshult LFÖ 22 (Luftförsvarsövning 22).

Den militära närvaron kommer vara märkbar även utanför våra övnings- och skjutfält och kan innebära vissa begränsningar i trafiken samt förhöjda ljudnivåer i anslutning till fälten. Utanför fälten kommer det endast vara förläggningar och förflyttningar till och från våra övningsområden. Lågflygande helikoptrar ingår i övningen.

Platser och tider:

19-29 april Revingehed (förberedande bataljonsövning)

9-20 maj Skövde (LFÖ 22 fortsätter till och med 25 maj)

9-16 maj Revingehed (även förläggningar på Rinkaby, Björka, Ravlunda)

9-26 maj Skillingaryd – Hagshult (inkluderar även övning SEE 22 och LFÖ 22). Läs mer om vad som händer i området här!

13-18 maj Remmene skjutfält

Boende i och omkring Skillingaryd/Hagshult:

I början av perioden (9-13 maj) övar Armén förmågan indirekt eld. Det inkluderar skarpskjutning av artilleri och granatkastare på Skillingaryds skjutfält. Det innebär även skarpskjutning från Hagshults flygbas in mot skjutfältet. Höga ljudnivåer kommer att förekomma under dagtid och eventuellt även kvällstid. Även resten av angiven tid kommer markstridsmoment genomföras på fältet. Läs mer här.

Boende omkring Skövde övnings- och skjutfält:

Klagstorpsvägen kommer att stängas för civil trafik måndag 16 maj kl. 07:00 till torsdag 19 maj kl. 12:00. Se vilka vägar det gäller här!