Marinens vårövning

Marinens vårövning är marinens första större övningen för året. Den genomförs på två geografiska områden under andra halvan av mars. Dels övas undervattenstrid på ostkusten medan fokus ligger på ytstrid och luftförsvar på sydkusten.

Minröjningsfartyg övar på ostkusten. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Ytstridsfartyg övar i Hanöbukten
Ytstridsfartyg övar i Hanöbukten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Omvärldsläget är mer osäkert än på mycket länge. Därför övar Försvarsmakten intensivt för att förbereda för alla tänkbara händelseutvecklingar. Syftet med övningen är att träna enskilda operatörer i sin respektive tjänst och samtidigt förstärka sjöövervakningen i områdena. Tillsammans med övriga Försvarsmakten bidrar marinen till ökad stabilitet och säkerhet i vårt närområde. Vi följer noga utvecklingen i omvärlden med möjlighet att vidta åtgärder om det behövs.

Övningar på ostkusten 13-19 mars

Marinens minröjningsfartyg, spaningsbåtar, bevakningsbåtar samt röjdykardivision övar, med fokus på undervattenstrid. Dessutom övar Marinbasen stabs- och ledningsstjänst och logistikförsörjning. Övningen berör i huvudsak området mellan Oxelösund och Västervik, såväl inom- som utomskärs, men örlogsfartyg kan uppträda även utanför detta område. I denna övning deltar 15 fartyg och båtar, helikoptrar samt landbaserade enheter, totalt 250 personer.
Skjutning med lös ammunition från fartyg kan förekomma dagtid, denna kan höras in över land. Sjöoperativa helikoptrar från Helikopterflottiljen deltar dagtid. Vi uppmanar fritidsbåtstrafik att hålla avstånd till övande fartyg. Fler goda råd finns här.
Stridsflyg flyger eventuellt över Gotska sjön 17-18 mars.

Nordligt övningsområde för marinens vårövning 2023
Nordligt övningsområde för marinens vårövning 2023
Övningsområdet för verksamheten på ostkusten sträcker sig mellan Oxelösund och Västervik. Örlogsfartyg kan dock även förekomma utanför området. Foto: Försvarsmakten
Sydligt övningsområde för marinens vårövning 2023
Övningsområdet för verksamheten på sydkusten är i huvudsak Hanöbuktenk. Örlogsfartyg kan dock även förekomma utanför området. Foto: Försvarsmakten

Övningar på sydkusten 17-23 mars

Marinens ytstridsfartyg och kustrobotenhet övar, med fokus på luftförsvar och ytstrid. Marinbasen övar stabs- och ledningsstjänst samt logistikförsörjning.
Övningsområdet är i huvudsak Hanöbukten men örlogsfartyg kan uppträda även utanför detta område. I denna övning deltar fem ytstridsfartyg, helikoptrar samt landbaserade enheter, totalt 300 personer.
Artilleriskjutning ute till sjöss under dagtid kan höras in över land. Sjöoperativa helikoptrar från Helikopterflottiljen deltar och flyger dagtid till och från F17, ut till övningsområdet. Ökad fartygstrafik kommer att förekomma in och ut ur Karlskrona skärgård. Vi uppmanar fritidsbåtstrafik att hålla avstånd till övande fartyg. Fler goda råd finns här.

Mediakontakt

Jimmie Adamsson, kommunikationschef Tredje sjöstridsflottiljen.
jimmie.adamsson@mil.se, 0706-82 90 09