Arctic Challenge Exercise 2023

Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen kallas Arctic Challenge Exercise 2023, eller ACE 23, genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.

Tillsammans innan ACE 21. Gripen från 211:e stridsflygdivisionen, F 21 tillsammans med amerikanska F-16 ur 52 Fighter Wing från Spangdahlem air base
Tillsammans innan ACE 21. Gripen från 211:e stridsflygdivisionen, F 21 tillsammans med amerikanska F-16 ur 52 Fighter Wing från Spangdahlem air base
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Det nordiska samarbetet är kärnan i genomförandet av ACE 23. Syftet är att stärka deltagande länders nationella försvar, utforska gemensamma synergier och underlätta för gemensamma lösningar.

Samarbetet ska leda till ökad operativ effekt, ökad kvalitet, bättre resursallokering och kostnadseffektivitet för varje nations väpnade styrkor. Syftet med övningen är att öva och träna förband i att kunna genomföra storskaliga multinationella flygoperationer. Övningen är också en möjlighet att träna samarbete och interoperabilitet mellan 4:e och 5:e generations stridsflyg.

I år deltar cirka 120 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan samt cirka 2 700 deltagare från 14 olika nationer.

Målsättningen med ACE 23 är att piloter från flera nationer får samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem. För de svenska förbanden innebär det att vår operativa effekt ökar genom att vi tillsammans med andra kan verka i Sverige och vårt närområde.

Övningen kommer att bedrivas från fyra olika flygbaser och tre länder

 • Luleå Kallax flygplats (Norrbottens flygflottiljs huvudbas), Luleå, Sverige.
 • Örland flygbas, Norge.
 • Rovaniemi och Pirkkala i Finland.

I Luleå på Kallax flygplats baserar Sverige, Schweiz, Storbritannien, Danmark och Nederländerna.

Varje vardag genomförs två flygpass. På förmiddagen kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden – ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet för ACE 23 i Sverige, Finland och Norge – huvuddelen av detta flygområde är i Sverige.

Lågflygning och överljudsflygning planeras i övningsområdet. Flygplanen är utrustade med motmedel i form av facklor som kan upplevas som kort flammande ljus.

Svenska och utländska luftvärnsförband, i form av simulerat markhot, kommer att finnas inom svenskt övningsområde. Under övningen kommer dessa att vara rörliga och ändra plats de verkar från.

Deltagande länder och stridsflygplan:

 • Sverige: Jas 39 Gripen
 • Schweiz: F-18
 • Tjeckien: Jas 39 Gripen
 • Finland: F-18
 • Storbritannien: Typhoon
 • Nederländerna: F-16, F-35
 • Danmark: F-16
 • Tyskland: Eurofighter
 • Frankrike: Mirage, Rafale
 • Belgien: F-16
 • Italien: F-35
 • Norge: F-35
 • USA: F-35, F-15.

Även Kanada deltar med tankerflygplan.

Förutom stridsflygplan bidrar länderna även med tankerflygplan och flygplan för elektronisk krigföring. ​

Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920 – 23 40 00.

Informationen på denna webbsida kan komma att uppdateras.

Information in english.

Frågor & svar ACE 23

Tillsammans innan ACE 21. Gripen från 211:e stridsflygdivisionen, F 21 tillsammans med amerikanska F-16 ur 52 Fighter Wing från Spangdahlem air base

ACE 23 in english

Sweden, Finland, Norway and Denmark is hosting Arctic Challenge Exercise 23 (ACE23). ACE is an international air exercise and is being conducted between 29th of May and 9th of June. Approximately 120 aircraft and 2 700 personnel from 14 different nations is participating in ACE23, making it one of the largest air exercises in Europe this year.

Read about the exercise in english