Aurora 23 i Östergötlands län

27 april – 10 maj: Stridsbåtar kommer vara verksamma utmed hela kuststräckan.

Linköping/Malmen flygbas

26 april – 10 maj. Boende i området kan märka av militära transporter på marken och övningsmoment med lös ammunition i området. Utökad flygverksamhet från 29 april – 10 maj.

Norrköping/Kungsängens flygplats/Bråvalla

26 april – 10 maj. Militära transporter på marken och övningsmoment med lös ammunition samt utökad flygverksamhet genomförs i området kring och på Kungsängens flygplats från 27 april – 7 maj. I området runt Bråvalla genomförs militära transporter på marken samt övningsmoment med lös ammunition från 26 april – 10 maj.