Aurora 23 i Jönköpings län

Den militära närvaron – med såväl svenska som utländska förband och fordon – kommer att vara märkbar även utanför våra övnings- och skjutfält. Det kommer finnas risk för förhöjda ljudvolymer kring våra övnings- och skjutfält samt specifika övningsplatser såsom Axamo i Jönköping. Dessutom kommer övningen innebära utökad flygverksamhet samt att militär personal och militära fordon rör sig i områden där vi normalt inte är.

Runt fälten kommer grupperingsplatser nyttjas på civil avtalad mark och förflyttningar mellan dessa och övningsfälten kan ha påverkan på trafiken. Dessutom kommer stora trupprörelser och militära transporter av tunga stridsfordon  och material äga rum i hela området under olika perioder och olika tider på dygnet.

Övningen kommer att genomföras i följande områden med fokus på de angivna datumen för respektive ställe. 

Eksjö

17 april – 10 maj: Många grupperande förband. Stora trupprörelser och militära transporter av tunga stridsfordon och materiel till och från Eksjö under perioden. Lågt flygande helikoptrar kan orsaka överraskande buller.

Jönköping, Axamo

25 – 26 april: Totalförsvarsmoment på flygplatsen med omnejd med brandsläckning, minröjning, omhändertagande av skadade med mera i samverkan med Räddningstjänsten, Polisen, kommunen med flera myndigheter.

Flygning med drönare och helikopter förekommer.

Skillingaryd    

30 april – 11 maj: Strider på Skillingaryd skjutfält. Stora trupprörelser med tunga stridsfordon passerar genom eller förbi Skillingaryd skjutfält norrifrån på väg söderut.

Lågt flygande helikoptrar kan orsaka överraskande buller.

Hagshult

30 april – 5 maj. Större fordonsrörelser sker i området i samband med Försvarsmaktens omgrupperingar. Utökad flygverksamhet på Hagshult flygbas med stridsflyg, helikoptrar, transportflyg och specialflyg från den 27 april till 30 april.