Aurora 23 i Västmanlands län

29 april: Mellersta militärregionen finns på plats i Västerås för att informera allmänheten om Aurora 23, Försvarsmaktens verksamhet samt Hemvärnet. Civila aktörer finns även på plats för att informera om krisberedskap och totalförsvar.