Från den 16 till den 25 maj genomför Flygvapnet Luftförsvarsövning 2022, LFÖ 22. Flygvapnet och luftvärnet övar förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet och övningen syftar till att öka luftstridskrafternas förmåga. I övningen deltar också det finska flygvapnet och flygverksamhet kommer att ske dygnet runt i flera dygn.

Flygvapnet övar mot morgondagens hotbild och utmaningar. Sverige är värt att försvara, vi behöver ett starkt militärt och civilt försvar. Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för givet.

Syfte

LFÖ 22 syftar till att öva taktisk ledning av luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige med hög tillgänglighet och användbarhet vid ett högkonfliktsscenario med verksamhet dygnet runt under flera dygn.

Övningen omfattar planering, ledning och genomförande av luftförsvarsoperationer, där området i huvudsak är förlagt till södra och mellersta delen av Sverige.

Övningen bidrar till att bygga ett starkare försvar och ökar Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige, eller enklare förklarat – luftstridskrafterna övar försvar av Sverige.

Den samlade luftförsvarsförmågan, där även luftvärn integreras, är en förutsättning för flygvapnet, övriga försvarsgrenar och stridskrafter ska kunna verka under kris och krig.

Samarbetet med Finland är av särskild vikt. Finland deltar integrerat i luftförsvarets av Sverige som ett led i det fördjupade försvarssamarbetet. Det bygger både säkerhet tillsammans och ökar samtidigt den svenska operativa förmågan i linje med regeringens uppdrag.

Under LFÖ 22 utvecklar flygvapnet förmågan till logistikförsörjning av krigsorganisationen samt till våra utländska deltagare.

Övningens syfte är också att öva samverkan och samordning med andra försvarsgrenar där flygvapnet tillsammans med marinen utvecklar förmågan till gemensam sjömålsstrid.

Flygvapnet verkar från flera platser samtidigt – vi tränar och övar flygvapnets personal med fokus på basförbandens förmåga att lösa sina betjäningsuppgifter i kris och krig.

LFÖ 22 är förlagd till södra och mellersta delen av Sverige. Flygverksamheten kommer att pågå dygnet runt under perioden måndag den 16 maj till och med tisdag den 24 maj. I samband med övningen kommer ombasering med flygplan att ske. Uniformerad personal och markfordon kommer vara i rörelse, vilket medför ökad verksamhet utanför de aktuella baserna.

 • Såtenäs
 • Ronneby
 • Kalmar
 • Linköping/Malmen
 • Uppsala

Även andra flygplatser/flygbaser inom övningsområdet kan komma att användas under perioden.

 • Hagshult
 • Karlsborg
 • Växjö
 • Råda
 • Visby
 • Trollhättan

Under övningen kommer lågflygning och överljudsflygning att genomföras inom delar av övningsområdet.

Tillsammans med andra försvarar Flygvapnet Sverige – i luften, från marken. Dygnet runt, året om. Det bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde.

Viktig övning

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och omvärlden har förändrats. Därför har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan med ökad militär förmåga i Sverige och närområdet. Vår förmåga ska kunna försvara vårt oberoende och vår självständighet. Genom att öva upprätthåller vi vår beredskap och kan snabbt agera, om något oförutsett händer i vårt närområde. Flygvapnet är ständigt insatsberett.

Frågor och svar om LFÖ 22