Vildhussen

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten totalförsvarsövningen Vildhussen under perioden den 9-22 maj 2022 tillsammans med civila myndigheter som Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland, Ragunda kommun, Östersunds kommun, Sollefteå kommun, Räddningstjänsten, polisen och ett antal fler aktörer.

Ett av övningens stora moment är masskademomentet vid hembygdsgården i Hammarstrand onsdag den 18 maj. Ett annat är ett stridsmoment som kommer att utföras i Sollefteå kommun lördag den 21 maj. Det här innebär att det under perioden och i ovanstående områden kommer att vara en ökad militär aktivitet. Under Vildhussen deltar Försvarsmaktens hemvärnsbataljoner, underrättelsekompanier samt funktionsplutoner.

Målsättningen med övningen är att hemvärnsbataljonerna får öva tillsammans med civila myndigheter och utveckla sina förmågor.

Totalt kommer Vildhussen att engagera 1 500 deltagare.

För mer information

Norra Militärregionen, MRN
Telefon: 0921-34 80 00