Northern Coasts 2021

Northern Coasts, NOCO, är en årligen återkommande marinövning som genomförts sedan 2007. Fyra nationer turas om att planera och leda övningen och i år är det Sveriges tur. Årets upplaga genomförs 10-23 september i södra och mellersta Östersjön.

Svenska fartyg på väg till Köpenhamn inför Northern Coasts 2019.
Svenska fartyg på väg till Köpenhamn inför Northern Coasts 2019.
Svenska fartyg på väg till Köpenhamn inför Northern Coasts 2019. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Fakta om övningen

NOCO-21 involverar stabspersonal, ubåt, ytstridsfartyg, stödfartyg, helikoptrar och flygplan från 13 nationer. I årets övning deltar ett 30-tal fartyg och omkring 2 000 personer.

Sverige deltar med personal och fartyg från Första ubåtsflottiljen, Tredje respektive Fjärde sjöstridsflottiljen, Sjöstridsskolan och Marinbasen. Övningen omfattar bland annat luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning och ubåtsoperationer.

Varför deltar Sverige?

NOCO-21 syftar till att förbättra marinens förmåga att genomföra integrerade marina operationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Övningen gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar och därigenom få en ökad förmåga att verka i internationella insatser. Därigenom stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partners. Övningen är initierad av Tyskland och genomförs varje år i och kring Östersjön. Sverige har deltagit sedan starten 2007.

Övning under Covid-19

Det är viktigt att Försvarsmakten löser sina uppgifter oavsett de påfrestningar som Covid-19 gett upphov till i samhället. Ingen vet inte när eller vad nästa kris innebär, men våra uppgifter måste kunna lösas trots yttre påfrestningar. Därför är det av stor vikt att Försvarsmakten fortsätter öva trots ett ansträngt läge. Övningen har föregåtts av rigorösa säkerhetsanalyser för att säkerställa att den genomförs i enlighet med gällande restriktioner.

Mediakontakter

Michaela Linge, Sjöstridsskolan, michaela.linge@mil.se, 0723-86 86 83