Hur påverkas jag av Immediate Response ?

Några dagar under vecka 18 och 19 kommer ett flertal militärkolonner att färdas längs vägarna i Norrbotten. Kolonnerna är cirka en kilometer långa och ibland kör de långsammare än gällande hastighetsbegränsning. Det kommer medföra stor påverkan på framkomligheten i trafiken.

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Transporterna pågår under en dryg vecka med start vecka 18. Berörd vägsträckning är Riksgränsen – Boden, samt Boden – Haparanda och Boden – Pello. Militär trafik kan även förekomma på andra vägar.

Du kan se svensk och utländsk militär personal och militära fordon på både väg, järnväg och i samhället. 

Vad behöver jag tänka på?

  • Följ myndigheternas information om militärtransporterna. Det kan du bland annat göra via skyltar och anvisningar, trafikinformation i Sveriges radio P4 Norrbotten och på Trafikverkets webb.

  • Om du befinner dig i samma område som militärtransporterna så kör försiktigt och välj alternativa vägar om det är möjligt.

  • Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Om det är nödvändigt att köra om så se till att det sker på ett säkert sätt. När fordonen kör igenom samhällen/tätorter håller de ett kortare avstånd och då är det inte tillåtet att köra om.

  • Det är förbjudet enligt Skyddslagen att flyga drönare över skyddsobjekt med foto- och avbildningsförbud.