Aurora 23 i Västerbottens län

1 maj – 7 maj: Hemvärnsförband genomför övningsverksamhet tillsammans med norskt hemvärn. Militära transporter på vägarna kan påverka framkomligheten för civil trafik.