Freezing Winds 23

Under perioden 20 november–1 december 2023 deltar den svenska marinen tillsammans med övriga inbjudna nationer i den finska marina övningen Freezing Winds 23, FRWI 23. Övningen har fokus på nationellt försvar.

Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Freezing Winds 23, FRWI 23, är finska marinens höstslutövning med syfte att utveckla deras taktiska förmåga, förmåga till värdlandsstöd, förmåga att leda nationellt och multinationellt i alla dimensioner och funktioner, både defensivt och offensivt.

Övningen möjliggör för svenska enheter att träna tillsammans med Finland och NATO partners för att snabbt och effektivt genomföra gemensamma marina operationer. Därigenom stärker vi vår förmåga att snabbt kunna möta uppkomna förändringar i säkerhetsläget.

Under Freezing Winds 23 övar och utvecklar Sverige och Finland processerna kring värdlandsstöd. Genom vårt deltagande i övningen stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partners.

Deltagare

I övningen deltar Finland, Sverige, Estland, Frankrike, Storbritannien, USA och NATO SNMCMG1 med ett 20-tal fartyg. Sverige bidrar med två korvetter typ Gävle, ett minröjningsfartyg typ Koster, ett stödfartyg samt ett antal personer i övningsledning och staber. Sammantaget deltar omkring 200 personer från den svenska marinen.

Mer information

Mediakontakt: Ola Jacobsen, kommunikationschef 4.sjöstridsflottiljen.

ola.jacobsen@mil.se, 070-208 88 64