Aurora 23 i Kalmar län

27 april – 10 maj: Örlogsfartyg och stridsbåtar kommer vara verksamma utmed hela kuststräckan.

Kalmar

30 april – 5 maj: Helikoptertrafik till och från Kalmar flygplats.

1 maj – 5 maj: Militära fordon och militär personal rör sig i området i samband med ombaseringar av luftvärnsförband den 2 – 5 maj.

1 maj – 5 maj: Flygverksamhet med helikopter och Jas 39 Gripen.

Oskarshamn

27 april – 2 maj: Ökad helikopter- och fartygstrafik till och från Oskarshamn.


30 april – 2 maj: Grupperande förband och militär verksamhet i kustbandet (även utländska förband). Stora trupprörelser och militära transporter av tunga stridsfordon och materiel mellan Oskarshamn och Eksjö under perioden.