AFGHANISTAN 20120418 BQ stöder ANA och tyska OMLT under operation Ebtekar IV i Albrozbergen. Foto: Anna Norén/Combat Camera
AFGHANISTAN 20120418 BQ stöder ANA och tyska OMLT under operation Ebtekar IV i Albrozbergen. Foto: Anna Norén/Combat Camera
Foto: Anna Norén/Combat Camera/Försvarsmakten
Tolkövning inför FN tjänst i Bosnien.
Foto: PH

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, tillgodoser hela Försvarsmaktens behov av kompetens, metodik och teknik inom underrättelse- och säkerhetstjänst, samt inom språk förutom engelska. Det gör vi genom utveckling, utbildning och samordning.

Samordningsansvaret syftar till att uppnå högre interoperabilitet, rätt kvalitet och kostnadseffektivitet inom sakområdet.

FMUndSäkC är Försvarsmaktens ledande aktör i utvecklingen av underrättelse- och säkerhetstjänst samt militärtolk/språkförmåga. Vi är genom vår kompetens och förmåga en attraktiv arbetsplats och en respekterad och erbjuder en efterfrågad utbildningsplattform.

Centrumet ska över tiden upprätthålla den sammantaget djupaste och bredaste kompetensen avseende utveckling av utbildning och metoder i underrättelse- och säkerhetstjänst, genomförande av utbildning samt överbrygga de olika ledningsnivåerna och arenorna.

Svärdet i det heraldiska vapnet symboliserar Försvarsmakten och facklan är symbolen för underrättelsetjänsten. "Facklan lyser upp varje dunkel vrå".

FMUndSäkC
Fakta FMUndSäkC
  • Förkortning: FMUndSäkC
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 150
Så har vi räknat
Karta