Försvarsmaktens transportkontor, som är en del av FMLOG, samordnar Försvarsmaktens transporter runt om i världen. Foto: Försvarsmakten
FMLOG-personal lämnar över packad materiel till det förband som har fått i uppgift att transportera sakerna vidare. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Avveckling av förbandet ME 04 ombord på HNLMS JOHAN DE WITT Ombord fanns en stödstyrka från FMLOG som ansvarade för att ta emot och packa materielen inför hemfärd till Sverige. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
FMLOG:s enhet Operativa Ledningstekniska bataljonen var med och byggde upp elsystemet på den svenska campen i Mali. Foto: Henrik Nyström/Försvarsmakten

I Försvarsmaktens nya organisation förstärks försvarsgrenarna och får ansvar för sin egen logistik. I och med det förändras FMLOG:s roll och verksamheter flyttas från FMLOG till andra delar av Försvarsmakten och ett nytt FMLOG byggs upp med ansvar för den bakre logistiken.

FMLOG stödjer krigsförband så att de kan utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. FMLOG bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans ökar vi Försvarsmaktens operativa effekt nationellt och internationellt.

Notiser Från Försvarsmaktens logistik - FMLOG

Levande logistik på JSS i Uppsala
3 december201811:47

Från årsskiftet lyfts stödet till de internationella insatserna från att ha varit en avdelning i 4:e NSE Mitt (nationell stödenhet) till att bli en enhet direkt under förbandschefen för Försvarsmaktens Logistik, FMLOG. Förändringen är en del i vägen mot ett starkare försvar och också en del i FMLOG:s förändrade roll.

Lennart Eriksson, stolt chef för JSS i Uppsala. Foto: Försvarsmakten

Den kryptiska förkortningen för den nya enheten JSS står för Joint Service Support och fokus för verksamheten är att vidmakthålla insatta förband utomlands, att vara deras stöd när det gäller logistik, som till exempel förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, materielredovisning samt transporttjänst (movement control). JSS har sitt säte i Uppsala.

– Vi arbetar med levande logistik, säger chefen för JSS Lennart Eriksson. Det är en skarp verksamhet och varje dag händer något nytt. Vi är med insatserna från ax till limpa, från utbildning till avveckling. Det innebär också att min personal kan ta itu med allt som händer. De vet verkligen vad de sysslar med.

I förberedelserna för den nya rollen som enhet under FMLOG:s förbandschef håller Lennart Eriksson och hans personal nu på att gå igenom styrande dokument från både den nationella stödenheten och FMLOG Stab för att se vilka uppgifter som ska lösas och säkerställa att inget viktigt glöms bort.

– Det har betydelse var i organisationen man finns, menar Lennart Eriksson. Nu blir det inga filter mellan förbandschefen och oss och jag ser fram emot en rak och öppen dialog. Man blir också tydligare och synligare när man är en enhet än en avdelning längre ner i organisationen. Det gäller både i FMLOG och i övriga Försvarsmakten.

Den stora logistikförändringen som Försvarsmakten nu genomför innebär en decentralisering av logistiken och att försvarsgrenarna får ansvar för sin egen logistik.

– Förhoppningen är att den förändring som Försvarsmakten nu gör när det gäller logistiken innebär att det blir enklare och tydligare, säger  Lennart Eriksson. Än är logistikkonceptet lite otydligt och då riskerar man att alla skapar sina egna vägar och att lösningarna blir personberoende.

Personalen på JSS är en blandning av äldre med erfarenhet från Swedint och unga nyrekryterade.

– Vår personalförsörjning är positiv, menar Lennart Eriksson, det är roligt att vi attraherar rätt personal. Att vara i Uppsala med ett bra samarbete med Luftstridsskolan/16 flottiljen, terminalpluton, godset och de andra här innebär att vi redan idag är en hub för internationella insatser, det hoppas jag att Försvarsmakten kommer att utveckla.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 145
  • Civilanställda: 996
Karta