All teknisk utbildning inom Försvarsmakten samordnas av en enhet – Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad. Det gäller även den tekniska utbildning som sker vid andra förband, skolor eller centrum.

Skolan ansvarar också för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets tekniska bataljon. Stora krav ställs på tekniska officerare under en internationell insats, där utrustning belastas hårdare och där tillgången på reservdelar och verkstäder är sämre än hemma.

Förutom den tekniska bataljonen består skolan i Halmstad av en stabsenhet, en utbildningsenhet, och en enhet för funktionsutveckling. Officerare, specialistofficerare och civil personal utbildas för alla försvarsgrenar i kurser som varierar i längd mellan ett par dagar och ett helt år. Skolan ansvarar även för att följa den tekniska utvecklingen i samhället, förutse behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Försvarsmaktens tekniska skola utbildar också flygtekniker och officerare från en rad länder på exempelvis Jas 39 Gripen, helikoptersystem och stridsvagn 122. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Ny chef på Försvarsmaktens tekniska skola
31 augusti201811:25

Under gårdagen var det dags för Stig-Olof Krohné, efter nästan fyra år, att lämna över befälet för Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) till Annelie Vesterholm under en värdig ceremoni på flottiljområdet.

Överste Annelie Vesterholm, nytillträdd chef på Försvarsmaktens tekniska skola, inspekterar förbandet för första gången. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Stoltheten gick inte att ta miste på hos pågående chef.
– Det känns fantastiskt, konstaterar Annelie Vesterholm. Chef för FMTS är det bästa jobbet jag överhuvudtaget kan tänka mig. Halmstad är en fantastisk stad, och att få komma tillbaka till teknisk tjänst är en dröm!

Annelie Vesterholm tar över förbandet i en minst sagt dynamisk tid med en betydande tillväxt under nästa år när Försvarsmaktens markverkstäder och besiktningsorganisation tillförs FMTS. Försvarslogistikchefen Michael Nilsson betonade FMTS viktiga utveckling under senare år, från skola till att också vara ett krigsförband, men också vikten av att fortsätta utvecklingen för att öka tillgängligheten på materiel och kompetent teknisk personal i Försvarsmakten – en förutsättning för ökad operativ effekt.
– Vi kommer tillsammans på FMTS att möta de krav som ställs på oss för att bidra till Försvarsmaktens utveckling, säger Annelie Vesterholm.

Annelie Vesterholm kommer närmast från en befattning i Högkvarteret där hon arbetat i införandeprojektet för luftvärnssystemet Patriot. Hon är i grunden arméingenjör och har sedan 1996 i huvudsak arbetat med teknisk tjänst inom Försvarsmakten. Först med stridsvagnsprojektet därefter som chef Teknikkontor mark och senare som markverkstadschef i Skövde.

Annelie Vesterholm är första kvinna att föra befälet över FMTS, liksom att föra befäl över ett förband i Halmstads garnison.

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad, Boden, Eksjö, Kungsängen, Revingehed, Skövde
  • Yrkesofficerare: 217
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 86
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 13
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 18
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 5
Karta