Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet.

FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Här utbildas också flygtekniker och officerare från en rad länder på exempelvis Jas 39 Gripen. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer. FMTS följer den tekniska utvecklingen i samhället, förutser behov och föreslår förändringar och förbättringar. Skolan ansvarar också för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets operativa logistikbataljon. 

Inom FMTS organisation finns också en Besiktningsenhet och en Markverkstadsenhet. Besiktningsenheten besiktigar alla Försvarsmaktens markgående fordon med samma krav som Transportstyrelsen ställer på besiktning av civila fordon. Markverkstadsenheten levererar teknisk tjänst inom markarenan, såsom materielunderhåll, tillverkning och demontering.

På FMTS arbetar omkring 1 400 medarbetare på 23 orter runt om i landet.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Luftförsvarsövning 21
19 oktober202108:31

Luftförsvarsövning 21, LFÖ21, är en övning som syftar till att bland annat öka luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige.

Jas 39 Gripen lyfter.
Jas 39 Gripen lyfter. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Övningen kommer både synas och höras i Halmstad i form av ökad militär närvaro - personal, olika fordon, och stridsflyg med stundtals höga bullernivåer. Övningen pågår mellan den 21 oktober till den 27 oktober. Mellan den 21 oktober klockan 12.00, och den 24 oktober, klockan 21.00, är övningen som mest intensiv i Halmstad. Övningsverksamheten pågår då dygnet runt.

Det kommer inte genomföras några övningsmoment ute i samhället som hindrar annan verksamhet eller människor. Däremot kan allmänheten se militära transporter med olika fordon men även militär personal i närheten av Flottiljområdet, Flygstaden och flygplatsen. Inne på militärt område märks övningen desto mer med olika övningsmoment där lös ammunition kan användas.

Mer information om övningen kan du läsa på www.forsvarsmakten.se/lfo21
Om du har frågor kan du ringa; 010-823 79 00.

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 300
Så har vi räknat
Karta