Försvarsmaktens tekniska skola är ett av de största förbanden i Försvarsmakten. Vi har cirka 1 250 medarbetare som är lokaliserade på 23 orter över hela Sverige. Vår verksamhet vilar på fyra ben och dessa är; utveckling, utbildning, produktion och insats.


FMTS gör tekniken tillgänglig och vi stödjer Försvarsmakten med teknisk tjänst i fred, kris och krig. Alla försvarsgrenar - armén, marinen och flygvapnet finns representerade vid förbandet. Vår verksamhet vilar på fyra ben; utveckling – medverka i utveckling av teknisk tjänst, utbildning - leverera utbildning till/av officerare, soldater och civila inom teknisk tjänst, produktion – materielunderhållsproduktion och besiktning samt insats - producera och träna FMTS krigsförband.

Utveckling

FMTS är en utvecklingsaktör för teknisk tjänst men också den organisation som utgör kompetenscentrum för den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. Vår målsättning är att bidra till att funktionskedjor för teknisk tjänst i Försvarsmakten är i balans avseende materiel, organisation, personal, publikationer och stödsystem. Detta uppnås genom aktiv samverkan och dialog med uppdragsgivare och övriga aktörer, att ha koll på läget/att följa läget, bedriva en effektiv produktion samt agera professionellt. Vi har också funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Utbildning

Vi bedriver utbildning i teknisk tjänst inom samtliga stridskrafter. Förbandet ska ha ett naturligt förhållningssätt till den militära professionen vilken ska genomsyra all verksamhet. Vi strävar efter att leverera utbildningar i rätt tid och med rätt kvalitet för att tillgodose Försvarsmaktens behov.

Här finns utbildning i grundläggande teknik, såväl praktik som teori i allt från svetsning, lödning och ellära till datorkommunikation, hydraulik, avionik, reglerteknik och jet- och kolv- motorlära. Den tekniska utbildningen sker på alla nivåer, från befattningsutbildning av soldater, systemtekniker och mekaniker till avancerad teknisk utbildning inom en rad olika områden. Vi ansvarar också för den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centra i Försvarsmakten.

Produktion

Våra verkstäder är en kompetensorganisation som tillhandahåller teknisk tjänst samt utformar och tillhandahåller försvarslogistik som en del av svenska försvaret. Tjänsteområdena är materielunderhåll, systemstöd (även utomlands), kundmottagning, garnisonslager, tillverkning, demontering/skrotning, verkstadsstöd landet (VSL) och andra verkstadstjänster.

Vi genomför även besiktning av Försvarsmaktens alla markgående fordon. Kravbilden är den samma som Transportstyrelsen ställer vid besiktning av civila fordon. Skillnaden är att vi också ska tillse att fordonen håller i minst ett år efter besiktning samt att övriga system utöver trafiksäkerhet besiktigas. 

Insats

1.Operativa logistikbataljon är FMTS krigsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Uppgiften är att stödja andra förband med logistik, främst inom transporttjänst och förnödenhetesförsörjning, samt med tekniskt stöd, reparationer och underhåll av Försvarsmaktens markbundna materiel.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Högtidlig soldaterinran i Vapnö kyrka
18 november202213:39

Efter fyra månaders grundutbildning kan nu de värnpliktiga vid Vapnö kompani titulera sig soldater. Vid en högtidlig ceremoni i Vapnö kyrka genomfördes soldaterinran och direkt efteråt mottog soldaterna soldatmärket och fick för första gången ta på sig basker.

Vapnö kompani samlade i Vapnö kyrka för soldaterinran.
Vapnö kompani samlade i Vapnö kyrka för soldaterinran. FMTS förbandschef, överste Anders von Sydow höll i ceremonin. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Det var en morgon full av traditioner, historia och en känsla av att vara del av något större.

De värnpliktiga marscherade i fackeltåg från kasernerna till Vapnö kyrka som ligger ett par kilometer bort.

Efter ceremonin, där FMTS chef, överste Anders von Sydow, garnisonspastor Jonas Hagård och bataljonchef Mikael Olofsson talade, samlades sedan soldaterna utanför kyrkan. Där fick soldaterna ta emot soldatmärket, som ett bevis på godkänt soldatprov, och därefter fick de för första gången ta på sig baskern.
– Det här var stort, sa soldat Ida Emilsson. Jag var faktiskt lite nervös redan när jag vaknade i morse. Det var en riktigt fin och stämningsfull ceremoni och riktigt kul att tillslut få ta på baskern!

Vaktavlösning på Stockholms slott
27 oktober202208:32

FMTS har under veckan haft det traditionstyngda och ärofyllda vaktansvaret för Stockholms slott. Fast en vecka går fort och nu har FMTS blivit avlösta av Ledningsregementet, LedR.

FMTS paraderar på Stockholms slott. Foto: Anders Heinegård/Försvarsmakten

Linda Bremer som har varit vakthavande major under genomförandet av högvakten tycker att allt flutit på bra och ger beröm till sina soldater:
— Vaktstyrkan har skött sig alldeles utmärkt och jag är väldigt nöjd med dem!

Andreas Nilsson – Försvarsmaktsmästare i fältskjutning Ak 5
26 oktober202207:45

I mars i år började Andreas Nilsson arbeta på FMTS som lärare i signalskyddsmateriel på Ledningssystemavdelningen. Som nyanställd civil medarbetare kanske inte många tippade på honom som segrare i Försvarsmaktsmästerskapet i fältskjutning Ak 5, men Andreas har mycket tidigare erfarenheter, både från Försvarsmakten och som skytt.

Andreas Nilsson utanför sin arbetsplats på FMTS ledningssystemavdelning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Efter genomförd värnplikt sökte Andreas nästan alla lediga jobb som fanns i Försvarsmakten. Det slutade med att någon ringde och undrade om han kunde bli skrovmekaniker under insatsen ME02 i Adenviken 2010. Det kunde han. Efter insatsen och avslutade högskolestudier började han arbeta på FMLOG/LedTek med sambandsmateriel som teleingenjör.
– Det är en liten omställning att nu vara lärare istället för tekniker, men jag gillar nya utmaningar, berättar Andreas.

Förutom i Adenviken har Andreas hunnit med en insats i Afghanistan och ett antal systemstödsresor. Har är nyss hemkommen från en sådan resa i Mali.
– Jag uppskattar att vara på insats. Systemstödsresor ingår väl inte som en del i det arbetet jag har nu, men jag har varit med förut och jag är inte sen att räcka upp handen när möjligheten ges.

Skytt sedan 8-årsåldern

Andreas har ett stort intresse för skyttesporten och har spenderat mycket tid på skjutbanor redan från 8-årsåldern då han började med sporten.
– En bra vecka lägger jag mellan fem och tio timmar på skyttet, berättar Andreas. Skjuter man mycket så sätter sig avstånd, riktpunkter och kulbanor i ryggmärgen och man tänker mindre på det när det väl blir tävling, och tankar ställer till det för oss skyttar!

Andreas har de senaste åren växlat upp skyttet igen efter några år av något lägre engagemang och lyckades tjata till sig en plats i FMTS tremannalag som åkte till Försvarsmaktsmästerskapet som i år anordnades av Ledningsregementet.

– Jag satsade på att komma på den övre halvan av de cirka 70 duktiga skyttarna som deltog. Att sen vinna tävlingen är toppen på skyttekarriären, menar Andreas som också deltog i 2018 års FMM i skytte:
– Då kom jag på en 19:e plats. Sista stationen då hade ett skjutavstånd på 450 meter. Jag gjorde en miss i min avståndsbedömning och missade alla skott då. Denna gång var det längsta skjutavståndet 300 meter och det var nog till min fördel, ler Andreas, som redan ser fram emot nästa FMM i skytte.
– Det hade varit kul placera sig i toppen igen för att visa att jag är en värdig mästare och inte bara hade ”tur”!

 

Bataljonchefsbyte vid FMTS GU-bataljon
2 september202213:53

Det var en solig och frisk morgon när FMTS Grundutbildningsbataljon genomförde chefsbyte. Överstelöjtnant Caroline Norenborg har lett bataljonen genom en stor förändring där fokus skiftat från teknisk tjänst till operativ logistik. Nu får major Mikael Olofsson uppgiften att fortsätta utvecklingen.

Major Mikael Olofsson tar över som bataljonchef efter överstelöjtnant Caroline Norenborg. Foto: Anders Fall/Försvarsmakten
Förändringsarbetet, att stöpa om från teknisk tjänst till logistik med förnödenhetsförsörjning och transport, har haft fokus vilket har tagit både tid och kraft.
 
– Egentligen är det först nu, innevarande värnpliktskull, som vi utbildar transportsoldater. Men under min tid har vi bäddat för det och förberett så bra vi kunnat, säger Caroline.
 
Mikael Olofsson som arbetat vid bataljonen sedan 2016 ska nu fortsätta utvecklingsarbetet.
 
– Jag ser fram emot att börja arbeta i min nya roll som bataljonschef. Rådande omvärldsläge ger oss nya utmaningar och ställer krav på oss som militärer då vi är satta att försvara Sverige, säger Mikael. 
 
I sitt tal till bataljonen, medarbetare och värnpliktiga, betonar Mikael vikten av soldatutbildningen.
– FMTS roll är att utbilda soldater som kan bidra till vårt gemensamma försvar. Genom bataljonens utbildning av logistiksoldater kommer vi att bidra till den universella förmågan till fred, menar den nyss tillträdda bataljonchefen.
 
När Caroline summerar sina år som bataljonchef är det soldatutbildningen och krigsförbandsutvecklingen som hon lyfter fram.
 
– Det är det som har varit roligast, att utveckla krigsförbandet tillsammans med de värnpliktiga. Att hälsa dem välkomna och sedan följa dem och deras utveckling under ett utbildningsår, berättar Caroline.
 
Tack för ditt arbete vid FMTS och bataljonen Caroline! Stort lycka till, Caroline och Mikael i era nya roller!
 
Ett efterlängtat inryck
26 juli202207:31

Nu påbörjar de en spännande resa och för många av dem är det en utmaning, såväl fysisk som mental – elva månaders värnplikt. En del av dem var med på en informationshelg i juni och har en viss förberedelse, för andra är det helt ny miljö och många nya intryck.

Inventering av personlig utrustning
Första dagen hämtar de värnpliktiga utrustning och flyttar in på logementen. Även om det upplevs som mycket utrustning är den än så länge bara en del av allt de ska ha. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten
Ett sextiotal värnpliktiga kom till Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, för att rycka in på den militära grundutbildningen. Under elva månader kommer de utbildas och lära sig grundläggande soldatkunskaper och därefter befattningsspecifika kunskaper, så som fordonsförare eller hantera något materielsystem.
 
– Jag ska bli radiolänkgruppchef, berättar Emma Liljegren från Lund. Jag var med på informationshelgen som var och det känns skönt nu, jag har varit här innan och har träffat några av de andra.
 
Julia Lindblom, som ska köra lastbil, har sett fram emot inrycksdagen.
 
– Jag vill verkligen detta och ser fram emot att växa som människa och lära mig nya saker, jag tror det är en nyttig utbildning, säger Julia.
 
På förmiddagen var det inskrivning och därefter åkte de till förrådet för att hämta ut utrustning som skulle inventeras efter lunch. Vädret gjorde att inventeringen genomfördes i idrottshallen och där stod de värnpliktiga på rad och höll upp efterfrågad persedel; stålgrå socka, fältjacka 90, t-shirt med kort ärm och lång ärm.
 
När inventeringen väl var genomförd skulle all utrustning packas ihop och sedan skulle de gå tillbaka till kasernen för att packa in i skåpen på logementet. Inne i ett av logementen bor fyra killar som resonerade hur de ska packa in i skåpen, de läste instruktionen och lade in, flyttade om och tog ut.
 
– Det var nervöst i dag, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Det är mycket att lära sig och ta in, menar Hugo Kastanius när han packar in i sitt skåp. Jag tror att det kommer bli bättre och bättre, jag ser fram emot att komma in i rutinerna och det är roligt att träffa så många nya människor!
 
Ett sextiotal värnpliktiga, fördelade på en stabspluton och en transportpluton, påbörjade i går sin försvarsmakts-resa vid FMTS. Att dagen var efterlängtad går inte att ta miste på, både bland de värnpliktiga och bland befälen.
 
– Som alltid är det spännande att få ett nytt gäng att växa tillsammans med. Det är roligt att se dem växa och utvecklas, säger kompanichefen Linda Bremer.
 
– Jag ser fram emot att utvecklas som individ, lära känna nya människor och att bli en del av försvaret, avslutar Emma.
 
Varmt välkomna till FMTS - Sveriges bästa förband! 
FMTS lämnade över vaktansvaret för Stockholms slott
7 juli202213:02

Vid onsdagens Högvaktsavlösning vid Stockholms slott, blev vaktstyrkan från Försvarsmaktens tekniska skola avlösta av Marinbasen, efter en veckas tjänst i Högvakten.

FMTS går Högvakten på Stockholms slott.
FMTS går Högvakten på Stockholms slott. Foto: Lars-Åke Johansson/Försvarsmakten

– Det har gått fantastiskt bra! De första dagarna hade vi ganska höga temperaturer och det tar ut sin rätt på soldaterna. Jag är väldigt nöjd med vårt genomförande, soldaterna är professionella och har löst uppgiften på bästa sätt, berömmer vakthavande major, Lars-Åke Nilsson.

Högvakten är en viktig del av skyddet av slotten och Stockholms militära beredskap. Högvakten är honnörsvakt hos konungen och har i uppgift att delta i statsceremoniella sammanhang av olika slag. Statsceremonier är högtidliga officiella firanden som sker till exempel vid statsbesök, kungliga bemärkelsedagar och nationaldagen. Verksamheten styrs av kommendantstaben, som är en länk mellan Försvarsmakten, Hovet och Regeringskansliet. Den är också en populär turistattraktion som lockar människor från när och fjärran. Minst 800 000 åskådare beräknas besöka Stockholms slotts yttre borggård varje år i samband med ceremonier som högvakten deltar i.

Högvakten har anor ända sedan 1523.

Utryckning från bästa förbandet
17 juni202215:28

Fredagen den 17 juni 2022 - en efterlängtad dag för våra värnpliktiga rekryter. Nu är den här, dagen för utryck eller MUCK för den som vill. En sommardag i juni, lagom varmt, stolta anhöriga och befäl och en drös av blandade känslor hos de värnpliktiga. Stolta, nervösa, pirriga, glada och ledsna på samma gång.

Efter avslutningsceremonin bröt kramkalaset ut.
Efter avslutningsceremonin bröt kramkalaset ut. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Avslutningsceremonin genomfördes på FMTS fotbollsplan under pompa och ståt, traditionsenlig fanvakt, högtidliga tal och pampiga musikinslag av en oktett ur Flygvapnets musikkår. På hedersplats under ceremonin fanns även pokalen som FMTS tidigare i år fick ta emot då förbandets utsågs till ”Bästa förband 2022” av Pliktrådet.

Grundutbildningsbataljonens chef, överstelöjtnant Caroline Norenborg, citerade August Strindberg i sitt tal till rekryterna.
– Plikten är angenäm först när den är gjord, inledde Norenborg, och fortsatte: Men jag tror och vet att flertalet av er är här, inte bara av plikt utan för att ni ville det. Ni visste att det skulle vara en bra erfarenhet men även att ni kände att ni ville bidra med er själva till Försvarsmakten. Oavsett vilja eller inte så ber jag er att reflektera över vad har gjort i elva månader. Vad bär ni med er?

– Alla människor som jag har träffat! Jag har blivit mer klok och jag har vågar utmana mig själv. Under värnplikten har jag gjort saker som jag aldrig hade gjort annars, berättar Thea Glivö, som utbildats till stabsassistent på Stab- och trosspluton.

Rekryterna ryckte in i juli 2021 och har genomfört sin militära grundutbildning under elva månader. FMTS har utbildat åt Arméns brigadunderhållsbataljon som Göta trängregemente,
T 2, i Skövde är sammanhållande för. Sambandssoldater, stabsassistenter, logistiksoldater, närskyddssoldater och mekaniker är de befattningar som funnits med i årets utbildningsomgång.

Benjamin Andersson, har utbildats till närskyddssoldat och han är nöjd med året.
– Värnplikten har varit mycket bra, annorlunda från allt annat man har gjort innan. Jag har vuxit som person och lärt mig att man orkar mycket mer än man tror.

Varje utbildningsomgång utses årets bästa rekryt och bästa kamrat och dessa hedrades särskilt under ceremonin. Bästa rekryt utses av befälen och i år gick den till Harald Jensen. Bästa kamrat utses av rekryterna själva och i år tilldelades Julia Bäckström den utmärkelsen.

Samtliga rekryter blev godkända på den militära grundutbildningen och kan därmed krigsplaceras och bidra till att försvara Sverige.
– I det omvärldsläge vi befinner oss är det viktigt att Försvarsmakten utgör en tröskeleffekt vars yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi vill leva. För att skapa denna tröskeleffekt är Försvarsmaktens krigsförband centrala och det är i dessa nu utbildats för att nu kunna krigsplaceras, sade förbandschefen, överste Anders von Sydow i sitt tal till rekryterna.

Bataljonchef Norenborg tackade både rekryter och egen personal i sitt tal.
– Från oss alla oss på bataljonen och i synnerhet kompaniet vill vi tacka er för de ni har varit, lika men ändå olika och berikat vår arbetsvardag under er värnplikt. Och jag vill också passa på och tacka alla er som varit involverad i utbildningen av GU 21/22 och som varit med och format dem. Er insats har varit ovärderlig och bidragit till att de värnpliktiga tycker att FMTS är Sveriges bästa förband!

Förbandschefen, överste Anders von Sydow, passade på att tacka de anhöriga.
– Tack för lånet av era ungdomar, vi återlämnar dem nu, Hela och rena, om än utvecklade och uppdaterade med senaste programvaran!


Avslutningsvis önskar vi alla rekryter ett stort lycka till i framtiden!

 

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 250
Så har vi räknat
Karta