Försvarsmaktens tekniska skola är ett av de största förbanden i Försvarsmakten. Vi har cirka 1 250 medarbetare som är lokaliserade på 23 orter över hela Sverige. Vår verksamhet vilar på fyra ben och dessa är; utveckling, utbildning, produktion och insats.


FMTS gör tekniken tillgänglig och vi stödjer Försvarsmakten med teknisk tjänst i fred, kris och krig. Alla försvarsgrenar - armén, marinen och flygvapnet finns representerade vid förbandet. Vår verksamhet vilar på fyra ben; utveckling – medverka i utveckling av teknisk tjänst, utbildning - leverera utbildning till/av officerare, soldater och civila inom teknisk tjänst, produktion – materielunderhållsproduktion och besiktning samt insats - producera och träna FMTS krigsförband.

Utveckling

FMTS är en utvecklingsaktör för teknisk tjänst men också den organisation som utgör kompetenscentrum för den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. Vår målsättning är att bidra till att funktionskedjor för teknisk tjänst i Försvarsmakten är i balans avseende materiel, organisation, personal, publikationer och stödsystem. Detta uppnås genom aktiv samverkan och dialog med uppdragsgivare och övriga aktörer, att ha koll på läget/att följa läget, bedriva en effektiv produktion samt agera professionellt. Vi har också funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Utbildning

Vi bedriver utbildning i teknisk tjänst inom samtliga stridskrafter. Förbandet ska ha ett naturligt förhållningssätt till den militära professionen vilken ska genomsyra all verksamhet. Vi strävar efter att leverera utbildningar i rätt tid och med rätt kvalitet för att tillgodose Försvarsmaktens behov.

Här finns utbildning i grundläggande teknik, såväl praktik som teori i allt från svetsning, lödning och ellära till datorkommunikation, hydraulik, avionik, reglerteknik och jet- och kolv- motorlära. Den tekniska utbildningen sker på alla nivåer, från befattningsutbildning av soldater, systemtekniker och mekaniker till avancerad teknisk utbildning inom en rad olika områden. Vi ansvarar också för den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centra i Försvarsmakten.

Produktion

Våra verkstäder är en kompetensorganisation som tillhandahåller teknisk tjänst samt utformar och tillhandahåller försvarslogistik som en del av svenska försvaret. Tjänsteområdena är materielunderhåll, systemstöd (även utomlands), kundmottagning, garnisonslager, tillverkning, demontering/skrotning, verkstadsstöd landet (VSL) och andra verkstadstjänster.

Vi genomför även besiktning av Försvarsmaktens alla markgående fordon. Kravbilden är den samma som Transportstyrelsen ställer vid besiktning av civila fordon. Skillnaden är att vi också ska tillse att fordonen håller i minst ett år efter besiktning samt att övriga system utöver trafiksäkerhet besiktigas. 

Insats

1.Operativa logistikbataljon är FMTS krigsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Uppgiften är att stödja andra förband med logistik, främst inom transporttjänst och förnödenhetesförsörjning, samt med tekniskt stöd, reparationer och underhåll av Försvarsmaktens markbundna materiel.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

1. Operativa logistikbataljonen levererar
8 maj202314:48

För första gången övas alla verkansdelarna i 1. Operativa logistikbataljonen tillsammans. Och de gör det under Aurora 23, den största övningen i Sverige sedan 1980-talet.

Det har blivit 1000-tals mil på kors och tvärs över södra Sverige för 1. Operativa logistikbataljonen.
Det har blivit 1000-tals mil på vägarna, kors och tvärs över södra Sverige för 1. Operativa logistikbataljonen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

FMTS krigsförband, 1. Operativa logistikbataljonen, har inte funnits särskilt länge. Förra året började FMTS utbilda de första värnpliktiga soldaterna som ska ingå i förbandet. Nu är de på sin slutövning, Aurora 23.
– Övningen är extra viktig för oss, säger bataljonsövningsledare Johan Sundstedt. Det är här vi kan skaffa oss de erfarenheter vi behöver för att kunna utvecklas vidare.

Tusentals mil

1. Operativa logistikbataljonen består av en bataljonsstab, ett ledningskompani och två transport- och försörjningskompanier. Uppgiften är att transportera förnödenheter dit de behövs.

Det har blivit många mil på vägarna för Transport- och försörjningskompanierna under övningen. Flera tusen mil, faktiskt. De har kört kors och tvärs över södra Sverige med förnödenheter åt armén, marinen och flygvapnet.
– Militära transporter i kolonn tar betydligt längre tid än att köra med sin personbil, vissa uppdrag kan ta flera dygn, förklarar bataljonsövningsledare Johan Sundstedt. Så det gäller att ha en planering som håller och se upp för tidstjuvar.

Soldaternas tankar om Aurora och sin grundutbildning

Viktor Göthed är en av soldaterna ur ledningskompaniet, det kompani som inte befinner sig på vägarna mest hela tiden, utan istället finns till för att bataljonsstaben ska kunna verka och fungera.

– Vi har det så bra man kan ha det i fält, fast vi kunde haft lite bättre väder. Vi har haft snö, hagel, regn och åska. Man ska inte klaga, men jag gör det ändå, säger Viktor med glimten i ögat. Vi har haft sol också, som idag. Då blir allas humör lite bättre, inte minst mitt eget. Det är så värnplikten är, både jobbig och rolig.

Tross-gruppchef Vallentin Blåholz och tross-soldat Fanny Löfstedt har precis lastat ur några förnödenheter ur en lastbil. Blåholtz har sökt anställning som GSS/K efter muck, och siktar på lite längre sikt mot en officersutbildning, medan Löfstedt kommer att gå tillbaka till en civil tillvaro.
– Men tyvärr är det nog så att jag kommer att sakna soldatlivet. Gemenskapen och allt man gör här är så udda från allt man kan tänkas göra utanför Försvarsmakten, säger Fanny Löfstedt och fortsätter:
– Men jag kommer ta med mig och få nytta av allt jag har lärt mig här, inte minst hur jag är som person. Jag vet nu hur jag reagerar när jag blir trött, arg och glad, och vad som gör att jag blir det.

Både Löfstedt och Blåholtz menar att det som sker i Europa ger övningen ett annat allvar och tyngd.
– Det här är en övning, men nästa gång kan det vara på riktigt, funderar Blåholtz.

Markverkstaden håller fordonen rullande
6 maj202316:13

I markverkstaden på Revingehed luktar det motorolja och metall. Här finns verktyg, reservdelar och framförallt kompetens. Markverkstaden tillhör FMTS och här repareras och underhålls allt från minibussar till stridsvagnar.

Ett Stridsfordon 90 på reparation på Markverkstaden i Revingehed.
Ett Stridsfordon 90 inne för reparation på Markverkstaden i Revingehed. Foto: Anton Riedl/Försvarsmakten

Jimmi Lindvall, detaljchef på Markverkstad Syd, ansvarar för stridsvagn 122 och pansarterrängbil 360. Markverkstäderna i Ronneby, Karlskrona och Tofta tillhör också Syd.
– Men markverkstaden i Revinge är störst, säger han.

Här jobbar runt 70 personer – huvuddelen civilanställda. De stöttar hela Försvarsmakten och kan skicka personal dit det behövs – även om det så är de nordligaste delarna av landet. De har även beredskap och plats för att reparera fordon som deltar i försvarsmaktsövningen Aurora 23.

Mekanikerna Niklas Karlsson och Linus Hansson håller på att öppna upp ena bandet på ett stridsfordon 90. Det dånar metalliskt när de hamrar ut bandbulten med en slägga. Bandet har tänjt ut sig och behöver kortas ner, annars kan det riskera att krängas av. Sanden här i området sliter mycket så detta är något som behöver göras regelbundet.

På en stridsvagn, längre bort i lokalen, lyfts torn och motor ur för att underhållas. Även utan sitt torn ser fordonet fortfarande massivt ut. De urplockade delarna ställs ner bredvid, där mekanikerna lätt kan undersöka dem ur alla vinklar. Jimmi Lindvall berättar att grundtillsynen av stridsvagnarna tar ungefär 180 timmar. Men själva motorn kan plockas ur på bara ungefär 20 minuter av hans mekaniker.

I bortre änden av lokalen finns en Bärgningsbandvagn 120A som kan bärga en stridsvagn på egen hand och även lyfta ur tornet. Utomhus står en annan bärgningsvagn med lyftarmen uppfälld, i den hänger vikter på 30 ton totalt. Den ska stå så i någon timme för att kontrollera att lyftarmen inte ger efter.

Mer djupgående reparationer av motorer och andra komponenter görs i Skövde men i övrigt kan Markverkstaden i Revinge sköta det mesta. Arbetet som görs här är utan tvekan oundgängligt för att hålla Försvarsmaktens fordon rullande och fungerande.

Rätt kvinna på rätt plats(er)
8 mars202314:15

Hon har arbetat med flygplan och helikoptrar, ubåtar och en hel del där emellan. När hon berättar om sin 35-åriga karriär i Försvarsmakten blir det ganska uppenbart att det finns en otrolig bredd och många olika uppgifter inom myndigheten, men även i andra myndigheter alldeles bredvid. Möt Christina Ahremark, utvecklingsingenjör och major, som i dag arbetar vid Försvarsmaktens tekniska skola.

Christina Ahremark trivs bra i Försvarsmakten. I 35 år har hon haft roliga och utmanade arbetsuppgifter. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Det var ingen självklarhet att Christina skulle arbeta i Försvarsmakten, eller att hon ens skulle göra värnplikten från första början. Tanken om mariningenjör hade flugit förbi och hon tyckte det verkade ”kul att segla jorden runt”.
– Genom mina kusiner hörde jag talas om de som gjort en jorden-runt-seglats och det jag tyckte det lät spännande. Men så såg jag en lapp på en anslagstavla om att ansökningstiden för flygingenjör hade förlängts och då tänkte jag ”varför inte” och skickade in en ansökan, berättar Christina och minns tillbaka.
 
Ansökan resulterade i tester och intervju. Christina blev antagen och påbörjade, som ensam tjej, sin värnplikt sommaren 1985. Då var det möjligt att göra utbildningen på sommaren så en första tanke var att ”ägna den sommaren till det”. Christina blev överraskad av hur roligt det var och fortsatte sommaren efter det och nästa igen. Tiden gick och till slut hade hon en fullständig värnplikt, ingenjörsexamen och officersexamen.
 
I dag arbetar Christina bland annat med rekrytering av försvarsingenjörer och det är något som hon brinner för, att få berätta för blivande ingenjörer om alla de möjligheter som finns i Försvarsmakten.
– Jag kan rekommendera detta yrke varmt. Under mina 35 år har jag bytt jobb ungefär var fjärde år och jag har haft så många roliga tjänster med utmanande arbetsuppgifter. Jag har bland annat arbetat med JA 37 Viggen, utprovning av helikopter 10 till Afghanistan, ett ubåtsprojekt vid FMV, publikationer, en framtidsstudie om luftförsvar bortom 2040 och anskaffningen av helikopter 14, säger Christina.
 
Försvarsingenjörer finns på alla nivåer i Försvarsmakten och Christina berättar att de står på två ben, dels tekniken från ingenjörsutbildningen och taktiken från officersutbildningen. Totalt finns ungefär 120 försvarsingenjörer, färre än tio av dem är kvinnor.
– Det finns olika profiler på oss ingenjörer och jag tycker att det är bra med en mix, menar Christina.
 
När det kommer till rekrytering av försvarsingenjörer skiner Christina upp lite extra och det märks att det är något hon vurmar extra för. Med start i denna vecka är det fyra blivande försvarsingenjörer som går ut på fyra veckors praktik i Försvarsmakten och i närliggande myndigheter (däribland FOI och FMV). Att pussla ihop praktiken och ge praktikanterna en bra övergripande bild av Försvarsmakten är något som Christina gjort med hjälp av sitt nätverk inom myndigheten.
– Jag känner mig trygg i mitt nätverk och är glad för det. Jag har varit mån om att ge praktikanterna bra förutsättningar att växa och jag upplever att de är dedikerade till sin uppgift. Christina tror på det personliga mötet vid rekrytering och hon nämner kvinnliga förebilder.
 
– Det har hänt mycket på 35 år, konstaterar hon. Man hör ju ofta att det blir ett bättre klimat med fler kvinnor och det kan jag väl hålla med om. Att det råder nolltolerans i Försvarsmakten mot ovälkommet beteende, tycker jag är tydligt och bra.
 
35 år i Försvarsmakten – många olika befattningar, arbetsuppgifter och projekt – en lång tidsom tycks grunda sig i trivsel.
– Om jag skulle få frågan om jag skulle göra samma val igen, så är svaret ja! Jag hade gjort samma resa igen, samma karriär. Jag har haft så många jätteroliga jobb och verkligen trivts bra, avslutar Christina.
Yrkesmässa och Öppet hus för värnpliktiga
19 januari202308:59

I veckan har FMTS värnpliktiga och de värnpliktiga från Mekanikerskolan fått lära sig mer om vilka möjligheter de har vid fortsatt engagemang inom Försvarsmakten.

Yrkesmässan ska ge de värnpliktiga information om möjligheterna till fortsatt engagemang i Försvarsmakten efter avslutad värnpliktsutbildning.
Yrkesmässan ska ge de värnpliktiga information om möjligheterna till fortsatt engagemang i Försvarsmakten efter avslutad värnpliktsutbildning. Foto: Annicka Ericsson/Försvarsmakten

På yrkesmässan fanns utställare från FMTS enheter och från garnisonen på plats för att prata om karriärvägar som anställd.

Under Öppet hus-kvällen bjöds de värnpliktiga på inspirationsföreläsningar från Försvarsmaktens flygledarskola och Särskilda operationsgruppen. Även CV-utbildning, information om officersprogrammet, specialistofficersprogrammet och reservofficersprogrammet, fanns med på schemat. Kvällen avslutades med en frågestund.

Många av de värnpliktiga passade på att ställa frågor och lära sig mer om karriär i Försvarsmakten. Olle Lindell, värnpliktig vid FMTS, var nöjd med kvällen.
– Jag tycker att jag har fått en bra inblick om olika yrken inom Försvarsmakten. Det var intressanta föreläsare och jag har fått bättre förståelse för att kunna söka mig vidare inom Försvarsmakten.

Till och med den 31 januari är det möjligt att söka till nästa Officersutbildning:
https://www.antagning.se/se/search?period=18&freeText=officersprogrammet

Till och med den 29 januari är det möjligt att söka till nästa Specialistofficersutbildning, Reservofficersutbildning och den anpassade reservofficersutbildningen:
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/31618/ansokan-till-forsvarsmaktens-grundlaggande-of


Högtidlig avslutning för FMTS specialistofficerare
14 december202207:54

Under tisdagen genomfördes en avslutningsceremoni för de SOU-kadetter som studerat vid FMTS. De studerande fick sina utbildningsbevis och utmärkelserna bästa studerande och bästa kamrat delades ut.

Det var en högtidlig avslutning för FMTS SOU-kadetter under tisdagseftermiddagen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Deras stora examensceremoni får de vänta några dagar till på. På fredag kommer de flesta att samlas i Halmstads arena och några på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Fast under tisdagseftermiddagen hade FMTS SOU-kadetter gemensam avslutning i byggnad 11.
 
Det är 84 tekniker med fyra olika inriktningar som utbildats vid FMTS; SOU med inriktning system-, vapentekniker Marinen, Flyg-, helikopter-, UAV-tekniker, Marktekniker Mekanik och Marktekniker Elektro.
 
Charlie Palmblad har studerat med inriktningen Marktekniker Elektro, men till skillnad från de flesta av kurskamraterna är han redan sergeant, men gått POK (påbyggnad och omskolningskurs), och därför bara behövt studera i två terminer.
– Vi har varit en liten pluton, men haft en väldigt bra sammanhållning. Det blir lätt så när folk med liknande intresse gör saker ihop, säger han.
 
Nu väntar tjänstgöring på hemmaförbandet P 7 igen för Charlie. Men vad är roligast att studera eller att arbeta?
– Båda delarna har sin charm, tycker Charlie. Det är kul att lära sig nya saker, och samtidigt är det roligt att få omsätta det man lärt sig när man kommer hem. Det är så det här yrket är: lära sig nya saker och sedan praktisera de nya kunskaperna.
 
Andreas Sjögren har gått SOU med inriktning system-, vapentekniker Marinen, och han är mycket nöjd med sin tid på FMTS.
– Det har varit en väldigt bra utbildning. Här på FMTS finns extremt kompetenta lärare! Och jag har uppskattat att studera parallellt med de andra inriktningarna. Mest har vi haft samstudier med Elektrogänget, men vi har hängt en hel del med de andra också utanför studiemiljön. Det blir bra kunskapsöverföring och jag har fått kontakter för resten av karriären.
 
För Andreas väntar ytterligare ett år av studier på Sjöstridsskolan i Karlskrona. 
– Men visst känns det skönt med examen nu. Det är såklart en milstolpe.
 
Efter att de studerande mottagit sina utbildningsbevis av FMTS utbildningschef, överstelöjtnant Patricia Wall, delade kamratföreningen för tekniska officerare ut utmärkelsen för bästa studerande vid respektive inriktning. Kamratföreningen representerades av Carl Hallenborg och vinnarna var:
 
System-, vapentekniker Marinen: Mathias Blomster, Tredje sjöstridsflottiljen
Flyg-, helikopter-, UAV-tekniker: Erik Lundqvist, Norrbottens flygflottilj
Marktekniker Mekanik: Love Sjöholm, Försvarsmaktens tekniska skola
Marktekniker Elektro: Ivar Matstoms, Ledningsregementet.

 
Bästa kamrat utses av de studerande själva och de som fick den utmärkelsen var:
System-, vapentekniker Marinen: Daniel Pettersson, Marinbasen
Flyg-, helikopter-, UAV-tekniker: Daniel Axén, Skaraborgs flygflottilj
Marktekniker Mekanik: Elias Klüft, Marinbasen
Marktekniker Elekro: Nicklas Andersson, Försvarsmaktens tekniska skola.
 
Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 250
Så har vi räknat
Karta