Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet.

FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Här utbildas också flygtekniker och officerare från en rad länder på exempelvis Jas 39 Gripen. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer. FMTS följer den tekniska utvecklingen i samhället, förutser behov och föreslår förändringar och förbättringar. Skolan ansvarar också för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets operativa logistikbataljon. 

Inom FMTS organisation finns också en Besiktningsenhet och en Markverkstadsenhet. Besiktningsenheten besiktigar alla Försvarsmaktens markgående fordon med samma krav som Transportstyrelsen ställer på besiktning av civila fordon. Markverkstadsenheten levererar teknisk tjänst inom markarenan, såsom materielunderhåll, tillverkning och demontering.

På FMTS arbetar omkring 1 400 medarbetare på 23 orter runt om i landet.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Besiktningstekniker i Försvarsmakten
16 juli202111:45

Besiktningsenheten finns över hela landet och besiktigar Försvarsmaktens alla fordon. En besiktningstekniker i Försvarsmakten besiktigar fordon med samma krav som Transportstyrelsen ställer på civila fordon, plus att de ska hålla ytterligare ett år.

Som besiktningstekniker besiktigar du många olika typer av markgående fordon, här är det en lastbil som blir besiktigad. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten

Att Försvarsmaktens alla markgående fordon besiktigas internt, inom Försvarsmakten, gör att det är extra viktigt att processen är professionell och opartisk. Kravspecifikationen är samma som Transportstyrelsen har för civila fordon. Därtill ska de även kontrollera ur ett hållbarhetsperspektiv, fordonet ska hålla ytterligare ett år efter besiktning. Det finns en mängd olika markgående fordon i Försvarsmakten vilket gör att det blir en stor variation, det är allt från personbilar och pansarterrängbilar till stridsfordon och bandvagnar.

Som besiktningstekniker ingår det resor i tjänsten, såväl nationella som internationella. När fordonen som är på insats ute i världen ska besiktigas är det enklare att skicka en besiktningstekniker dit än fordonet hem till Sverige.

Enheten finns på 19 orter över hela landet, från Revinge i söder till Boden i norr. Besiktningsenheten tillhör FMTS och är en av förbandets sex enheter. Just nu söker vi besiktningstekniker i Boden, läs mer här.

Martin Urban Caesar Kalle på FMTS
18 juni202114:31

I dag rycker FMTS cirka 50 rekryter ut efter genomförd värnpliktsutbildning under elva månader. Med mycket stolthet och glädje tillsammans med sol och 30 graders värme, blev det en dag att minnas för värnpliktskullen.

Muck och utmarsch genom grindarna för FMTS rekryter. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Avslutningsceremonin blev både pampig och högtidlig med Marinens musikkår, fanfarer, tal, parad för fanan, medaljutdelning, utnämningar och slutligen en marsch ut genom grindarna. Pandemin och att det var årets varmaste dag, innebar att den inte genomfördes helt traditionsenligt utan med vissa anpassningar.

Att utse bästa rekryt och kamrat är en gammal tradition som det naturligtvis inte ruckades på. Bästa rekryt utses av befälen och det var William Alatalo som fick den hedersfulla utmärkelsen. Bästa kamrat utses av rekryterna själva och är minst lika hedersfullt. Den utmärkelsen fick Kajsa Krysell ta emot.

De värnpliktiga har i år utbildats mot ett ledningskompani. Här har bland annat utbildats reservdelsmän, mekaniker, logistiksoldater och lednings- och sambandssoldater. Olle Eliasson från Halmstad är nu färdig hjulfordonsmekaniker och gruppchef.

– Det har varit lärorikt, utmanande, givande och utvecklande, sammanfattar han sina senaste elva månader och fortsätter:
– Jag är en annan person i dag än när jag ryckte in. Framförallt tar jag ansvar på ett helt annat sätt än innan och jag har blivit mer mån om mina kamrater och de runt omkring mig. Och jag har lärt mig att bita ihop och kämpa när saker går mig emot, säger han.

Samtidigt som Olle säger att det är med både stolthet och en stor frihetskänsla som han muckar, är det också med en portion vemod.
– Vi har haft en härlig gemenskap i gruppen och kanske har vi kommit ännu närmare varandra än andra kullar, då vi spenderat mer tid tillsammans på grund av Corona-restriktionerna. Så visst kommer jag sakna den här tillvaron, säger han.

Även befälen som utbildat rekryterna har en liknande känsla. Löjtnant Oliver Alvesparr har varit plutonchef för den första av tre grundutbildningsplutoner.
– Idag fick de sina medaljer, och det är det vi har kämpat för i nästan ett år. Det är ungefär lika roligt som det är tråkigt att de nu lämnar, för det är ju nu som de är riktigt duktiga. Men flera av dessa kommer vi anställa på bataljonen och de andra hoppas jag få se på en krigsförbandsövning inom några år, säger han.

En av de som hoppas en anställning på FMTS efter genomförd värnpliktsutbildning är Olle Eliasson.
– Jag har sökt en tjänst på kompaniet så det är den planen jag har för framtiden just nu.

Utmarschen genom grindarna gjordes sjungandes i en allé av befäl, fanvakt och musikkår. Utanför grindarna väntade en hel hop av anhöriga på sina soldater. Men först fick kompanichefen Linda Bremer ge sina rekryter en sista order:
– Höger – vänster – om. Muck!

Veterandagen uppmärksammades i Norre Katts park
29 maj202110:44

Nu på förmiddagen uppmärksammades Veterandagen för att hedra de män och kvinnor som genomfört internationella insatser. Ceremonin genomfördes vid veteranmonumentet i Norre Katts park med fanborg, kransnedläggning och en tyst minut.

Veterandagen uppmärksammades traditionsenligt med en ceremoni med fanborg, kransnedläggning och en tyst minut vid minnesstenen i Norre Katts park, Halmstad. Foto: Johan Sutinen/Försvarsmakten

Thomas Wessman, ställföreträdande chef Halmstads garnison och Luftvärnsregementet, öppnade ceremonin med att berätta kort om Veterandagen.
– Cirka 70 000 svenskar har sedan 1953 genomfört internationell insats och för att högtidlighålla dessa veteraner genomförs Veterandagen. Vi övergår nu till kransnedläggning för att för att hedra veteranerna och framför allt de som betalade det yttersta priset och inte kom åter hem.

Lars Lindén, stabschef vid Militärhögskolan Halmstad, och Stefan Nordgren, förbandsförvaltare vid Försvarsmaktens tekniska skola, lade ned kransen vid minnesstenen och därefter hölls en tyst minut.

Veterandagen fick statsceremoniell status 2011 och är sedan 2018 allmän flaggdag.

Färdiga förvaltare till FMTS
28 maj202115:26

Under fredagen genomfördes examen för Högre specialistofficerskursen. FMTS har glädjen att gratulera två nyutnämnda förvaltare, Anton Myte och Daniel Fredriksson. Examensceremonin genomfördes digitalt under högtidliga former.

Förbandsförvaltare Stefan Nordgren, förvaltare Daniel Fredriksson, förvaltare Anton Myte och ställföreträdande chef FMTS Niklas Jörnsby.
Förbandsförvaltare Stefan Nordgren, förvaltare Daniel Fredriksson, förvaltare Anton Myte och ställföreträdande chef FMTS Niklas Jörnsby. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten

På FMTS följde Anton och Daniel den digitala utsändningen på mässen tillsammans med ställföreträdande förbandschef Niklas Jörnsby, förbandsförvaltare Stefan Nordgren och avdelningschef J3, Jesper Norman. Innan utsändningen startade fick förbandsförvaltaren och ställföreträdande förbandschefen gratulera och lyckönska de blivande förvaltarna med att ge dem några väl valda ord på vägen och önska dem varmt välkomna tillbaka till FMTS.

– Jag tycker att det blev bästa tänkbara avslutningen, det kändes värdigt, berättar nyblivna förvaltaren Daniel Fredriksson efter ceremonin.  

– Ja, det var kul att få vara på plats på förbandet, det är värdefullt och jag uppskattar det jättemycket, instämmer Anton Myte, nyutnämnd förvaltare.

Högre specialistofficersutbildningen, HSOU, genomförs under ett år vid Militärhögskolan Halmstad. Denna kurs, 2020-2021, var den fjärde i ordningen. Pandemin har påverkat genomförandet och stora delar av utbildningen har skett på distans.

– Det har varit ett väldigt lärorikt år, berättar Anton. Jag har fått ett kontaktnät i Försvarsmakten, både med klasskamrater och lärare, och det är värdefullt att ha i framtiden i min roll som förvaltare.

– Som förvaltare ska ni bära traditioner vidare, ni ska ha ett modernt förvaltarskap samtidigt som ni inte förkastar det gamla. Under året har ni utvecklat er, fått ny kunskap och nya erfarenheter och som förvaltare är ni de som andra ser upp till, sa Niklas Jörnsby i sitt tal till förvaltarna. Bär er nya gradbeteckning med värdighet och stolthet!

En fiktiv allmän mobilisering
21 maj202115:21

Tänk dig att bli väckt hemma av ett sms med information om att överbefälhavaren har beordrat allmän mobilisering och att du ska öppna din krigsplaceringsorder, boka resa, packa och göra dig klar för att mönstra in. Så var det för våra rekryter i går när FMTS genomförde en mobiliseringsövning, den första i sitt slag.

Ett av momenten på mobiliseringsslingan var att skjuta in sitt handeldvapen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Väl på plats på Flottiljområdet fick rekryterna registrera och legitimera sig, lämna ifrån sig privata ägodelar och sedan följa en mobiliseringsslinga. Först hämtade de uniform och vapen och sedan följde bland annat inskjutning av handeldvapen och täthetskontroll av skyddsmask 90 i tårgaskammaren.
– Jag är jättenöjd och tycker att det gick väldigt bra. Det var första gången som vi genomförde en mobiliseringsövning så här och upplevelsen är positiv. Jag fick ta del av rekryternas utvärdering i går och det är roligt att de är så nöjda, säger major Jesper Norman, övningsledare för mobiliseringsövningen.

Det var idel lovord från rekryterna under dagen, deras upplevelse var att det kändes realistiskt, som om det vore skarpt och intressant och lärorikt. Det som var mindre bra var att persedelpåsen som de skulle lägga sina privata tillhörigheter i var för liten.

Alla rekryterna genomförde mobiliseringsslingan i går och blev godkända vilket i ett skarpt läge skulle innebära att de nu är redo för insats. Då mobiliseringen utgjorde starten för rekryternas slutövning är det den som får ses som deras insats. Efter drygt ett års militär grundutbildning är det nu dags att pröva rekryterna i deras befattning och få dem samövade i ett förband för att bli krigsplaceringsbara. När rekryterna fått sin krigsplacering kan de bidra till att försvara Sverige.

Slutövningen är efterlängtad och många av rekryterna menade att det ska bli skönt att det snart är över. Skönt men konstigt.

De erfarenheterna som drogs tar man med sig in i planeringsarbetet av nästa mobiliseringsövning.
– Vi ser en viss utvecklingspotential som vi ska jobba vidare och göra det än mer realistiskt till nästa år, avslutar Norman.

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 200
Så har vi räknat
Karta