Försvarsmaktens tekniska skola är ett av de största förbanden i Försvarsmakten. Vi har cirka 1 250 medarbetare som är lokaliserade på 23 orter över hela Sverige. Vår verksamhet vilar på fyra ben och dessa är; utveckling, utbildning, produktion och insats.


FMTS gör tekniken tillgänglig och vi stödjer Försvarsmakten med teknisk tjänst i fred, kris och krig. Alla försvarsgrenar - armén, marinen och flygvapnet finns representerade vid förbandet. Vår verksamhet vilar på fyra ben; utveckling – medverka i utveckling av teknisk tjänst, utbildning - leverera utbildning till/av officerare, soldater och civila inom teknisk tjänst, produktion – materielunderhållsproduktion och besiktning samt insats - producera och träna FMTS krigsförband.

Utveckling

FMTS är en utvecklingsaktör för teknisk tjänst men också den organisation som utgör kompetenscentrum för den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. Vår målsättning är att bidra till att funktionskedjor för teknisk tjänst i Försvarsmakten är i balans avseende materiel, organisation, personal, publikationer och stödsystem. Detta uppnås genom aktiv samverkan och dialog med uppdragsgivare och övriga aktörer, att ha koll på läget/att följa läget, bedriva en effektiv produktion samt agera professionellt. Vi har också funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Utbildning

Vi bedriver utbildning i teknisk tjänst inom samtliga stridskrafter. Förbandet ska ha ett naturligt förhållningssätt till den militära professionen vilken ska genomsyra all verksamhet. Vi strävar efter att leverera utbildningar i rätt tid och med rätt kvalitet för att tillgodose Försvarsmaktens behov.

Här finns utbildning i grundläggande teknik, såväl praktik som teori i allt från svetsning, lödning och ellära till datorkommunikation, hydraulik, avionik, reglerteknik och jet- och kolv- motorlära. Den tekniska utbildningen sker på alla nivåer, från befattningsutbildning av soldater, systemtekniker och mekaniker till avancerad teknisk utbildning inom en rad olika områden. Vi ansvarar också för den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centra i Försvarsmakten.

Produktion

Våra verkstäder är en kompetensorganisation som tillhandahåller teknisk tjänst samt utformar och tillhandahåller försvarslogistik som en del av svenska försvaret. Tjänsteområdena är materielunderhåll, systemstöd (även utomlands), kundmottagning, garnisonslager, tillverkning, demontering/skrotning, verkstadsstöd landet (VSL) och andra verkstadstjänster.

Vi genomför även besiktning av Försvarsmaktens alla markgående fordon. Kravbilden är den samma som Transportstyrelsen ställer vid besiktning av civila fordon. Skillnaden är att vi också ska tillse att fordonen håller i minst ett år efter besiktning samt att övriga system utöver trafiksäkerhet besiktigas. 

Insats

1.Operativa logistikbataljon är FMTS krigsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Uppgiften är att stödja andra förband med logistik, främst inom transporttjänst och förnödenhetesförsörjning, samt med tekniskt stöd, reparationer och underhåll av Försvarsmaktens markbundna materiel.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Traditionsfylld soldaterinran i vinterlandskap
4 december202315:14

Sedan urminnes tider har krigsmän lovat hövdingar och kungar att underordna sig och lyda order. I helgen var det dags för FMTS värnpliktiga att bli erinrade. För deras del var det även avslut på övning Diesel med efterföljande soldatprov. Det var ett kylslaget soldatprov som prövade tålamod, hunger, kraft och uthållighet.

1:a advent och soldaterinran i ett vintrigt Halmstad.
1:a advent och soldaterinran i ett vintrigt Halmstad. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten

Dagens soldaterinran bygger på den gamla traditionen men är uppdaterad efter dagens värderingar och språkbruk. Anders Heinegård, FMTS förbandsförvaltare, var den som förrättade ceremonin och läste upp själva erinran. 

– Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra sina uppgifter är avgörande. 

De värnpliktiga har nu genomfört den första delen av den militära grundutbildningen och har fått de grundläggande soldatkunskaperna. De senare prövades även under Soldatprovet - ett kylslaget och kärvt dygn för de värnpliktiga. 

– Jag har sett många känslouttryck i er under de senaste 24 timmarna. Utmattning, köld, smärta, stressreaktioner, uppgivenhet, prestationsångest, eufori, lättnad, glädje och gemenskap. Det är precis så ett soldatprov ska vara. Det är under ett soldatprov ni ska prövas och utmanas, menade Mette Wiström, kompanichef vid Vapnö kompani och fortsatte: 
– Under synnerligen bistra omständigheter tycks ni dessutom prövas. Vädrets makter tycks vilja pröva er kärvhet. För de omständigheterna som vi har haft har sannerligen inte gjort soldatprovet lättare. 

Under ceremonin för soldaterinran på Flottiljområdet hölls även ett korum där garnisonspastorn, Jonas Hagård, både sjöng och gav soldaterna ett par ord på vägen.
– Gilbert Keith Chesterton, en brittisk författare och lekmannateolog som verkade under 1900-talets första hälft kom att säga följande ord: en sann soldat slåss inte för att han hatar det som finns framför honom, utan för att han älskar det som finns bakom honom.

Det var en stämningsfull och högtidlig ceremoni med eldar och marschaller, erinran, korum, parad för fanan och FMTS marsch (Tre hjärtan) men också befordran av fyra plutonsbefäl till korpraler och när den var över badade Vapnödalen i ljuset av solnedgången.

Beredskapskontroll prövade ledning av logistik
22 september202310:00

Som förberedelse inför en nyligen genomförd finsk-svensk övning gjorde chefen för FMLOG en beredskapskontroll av en reparationspluton, som tillhör FMTS.

Beredskapskontroll prövade ledning av logistik
FMLOG:s chef, kommendör Mattias Svedin på besök hos FMTS reparationspluton under beredskapskontrollen. Foto: Anja Reimers/Försvarsmakten

Reparationsplutonen från FMTS 1. Operativa logistikbataljon underställdes FMLOG i övningen. Plutonen som i vanliga fall finns i Kungsängen, sattes in i kontrollen/övningen med kort varsel. Plutonen fanns på plats i Stockholms skärgård med en i princip komplett fordonsverkstad; dragbilar med släp, bärgningsbil och containrar med verktyg och delar, redo att dygnet runt genomföra reparationer och underhåll av de fordon som ingick i övningen.

– Det är viktigt att pröva om kommandokedjan fungerar rent praktiskt inom logistikområdet och den här beredskapskontrollen bevisar att den gör det, säger kommendör Mattias Svedin, chef för FMLOG.

– Syftet med besöket var att se på arbetssätt och lyssna på de erfarenheter som plutonen fått. Det är imponerande att se hur plutonen utan förvarning kan lämna vardagen hemma och omedelbart upprätta avancerad förmåga på en helt annan plats med begränsade förutsättningar. Det finns såklart alltid detaljer som vi kan justera och skruva på, men i stort så är jag oerhört nöjd med den insats som plutonen uppvisat, säger Mattias Svedin.

Framtida ledare rycker in
28 juni202311:13

Ett hundratal unga killar och tjejer ryckte in i början av veckan för att genomföra en militär grundutbildning på 12 eller 15 månader i Halmstads garnison. Detta inryck är det första av två och dessa värnpliktiga ska utbildas till plutonsbefäl och gruppbefäl och några är soldater med längre utbildningstid. Den första veckan är det många nya intryck, mycket information och många rutiner som ska läras in.

Dageleven, Ymer, lämnar klartecken till plutonchefen. Plutonen är samlad och redo för visitation. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– De här första dagarna handlar det mycket om att lära ut rutiner, uppställning, gå och stå, hur vi pratar och vilka regler som gäller, berättar plutonchefen Viktor Åberg vid Luftvärnsregementet. 
 
Första dagen var det inskrivning och registrering följt av information från Försvarshälsan som bland annat gav tips om hur de värnpliktiga ska förebygga skador. Att därefter flytta in på logementet och bädda sängen var nästa stora moment. Bäddningen – att få den rätt, att lakanet är tillräckligt sträckt, att filten är i rätt ände av påslakanet – verkar vara en konst. Och just bäddningen var det många som fick göra om vid den första visitationen på tisdagens morgon. 
 
Hilda Pihlsgård, från Malmö, har precis sträckt färdigt sitt lakan och kan pusta ut en stund. 
– Jo, men det känns ändå bra nu. Jag är mer taggad nu än innan måste jag säga och nu har vi varit här en stund och allt är inte så oklart längre, berättar hon. 
 
Från Stockholm kommer Ymer Palmgren och han är ”oerhört laddad” för att göra värnplikten. 
– Jag har verkligen sett fram emot det här, en del i det är att jag tvingas utmana mig själv på sätt som jag inte skulle ha gjort annars. Sen ser jag fram emot utbildningen, man ska aldrig tacka nej till en utbildning, det här är bra för mig, säger han innan det är dags för uppställning i korridoren igen. 
 
Ymer gör sin värnplikt vid Luftvärnsregementet och kommer vara där hela tiden. Hilda gör den första delen vid Luftvärnsregementet men tillhör egentligen Försvarsmaktens tekniska skola och kommer flytta över framåt hösten. Plutons- och gruppbefälsutbildningen genomförs som en garnisonsgemensam utbildning. 
 
En av alla rutiner som ska läras in är morgonrutinen med bäddning och städning och därefter visitation. 
– Korpral, värnpliktig Söderholm anmäler att logement 37 är klart för visitation. 
 
Korpralen stegar in på logementet och för Söderholm blir det en nervös väntan utanför. Det blir backning på fyra sängar plus att bord och lister ska torkas av. 
 
För Viktor Åberg är det tredje värnpliktskullen som han är plutonchef. 
– Jag tycker det är kul med en ny utbildningsomgång och att vi ska utbilda cheferna. Det ställer andra krav på oss som ska utbilda dem. Hur de blir, plutonsbefälen och gruppcheferna, kommer påverka hur det blir på regementet framåt. Vi ska ge dem en bra grund att stå på, det är en rolig utmaning, menar plutonchef Åberg. 
 
De som ryckte in nu är särskilt uttagna för att kunna verka i rollen som chef och Viktor menar att de måste kunna visa att Plikt- och prövningsverket har gjort ett bra val som valt just dem. 
– Vi i befälslaget har en viktig uppgift att förmedla rätt inställning till de värnpliktiga. De ska förtjäna ledarskapet och för det krävs en stor ödmjukhet och det är något som jag tycker är väldigt viktigt, betonar Viktor Åberg. 
 
Att det blev värnplikten för Hilda var ingen självklarhet. 
– Jag fyllde i en femma på motivation men nu är jag här och jag ser fram emot att få prova saker som jag inte varit med om innan, en bra utbildning och nya vänner!  
 
Kommande dagar handlar om grundläggande kunskaper i mångt och mycket. De har hämtat utrustning på förrådet och dessa ska inventeras. De ska lära sig hur uniformen ska bäras och hur de olika persedlarna får kombineras. Rutinerna ska läras in och om någon vecka ska de ut i fält första gången. Det är ett par veckor kvar innan de andra värnpliktiga rycker in och då kommer de nu nyinryckta kunna mer och vara trygga i miljön här. 
 
– De som är här nu är smarta, drivna och har många bra naturliga ledaregenskaper och av dem ska vi fostra ledare och skapa en pluton som är så bra som möjligt, det ser jag mycket fram emot, avslutar plutonchef Åberg. 
 
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 250
Så har vi räknat
Karta