All teknisk utbildning inom Försvarsmakten samordnas av en enhet – Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad. Det gäller även den tekniska utbildning som sker vid andra förband, skolor eller centrum.

Skolan ansvarar också för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets tekniska bataljon. Stora krav ställs på tekniska officerare under en internationell insats, där utrustning belastas hårdare och där tillgången på reservdelar och verkstäder är sämre än hemma.

Förutom den tekniska bataljonen består skolan i Halmstad av en stabsenhet, en utbildningsenhet, och en enhet för funktionsutveckling. Officerare, specialistofficerare och civil personal utbildas för alla försvarsgrenar i kurser som varierar i längd mellan ett par dagar och ett helt år. Skolan ansvarar även för att följa den tekniska utvecklingen i samhället, förutse behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Försvarsmaktens tekniska skola utbildar också flygtekniker och officerare från en rad länder på exempelvis Jas 39 Gripen, helikoptersystem och stridsvagn 122. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer.

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad, Boden, Eksjö, Kungsängen, Revingehed, Skövde
  • Yrkesofficerare: 217
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 86
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 13
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 18
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 5
Karta