Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet.

FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Här utbildas också flygtekniker och officerare från en rad länder på exempelvis Jas 39 Gripen. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer. FMTS följer den tekniska utvecklingen i samhället, förutser behov och föreslår förändringar och förbättringar. Skolan ansvarar också för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets operativa logistikbataljon. 

Inom FMTS organisation finns också en Besiktningsenhet och en Markverkstadsenhet. Besiktningsenheten besiktigar alla Försvarsmaktens markgående fordon med samma krav som Transportstyrelsen ställer på besiktning av civila fordon. Markverkstadsenheten levererar teknisk tjänst inom markarenan, såsom materielunderhåll, tillverkning och demontering.

På FMTS arbetar omkring 1 400 medarbetare på 23 orter runt om i landet.

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 200
Så har vi räknat
Karta