Försvarsmaktens tekniska skola är ett av de största förbanden i Försvarsmakten. Vi har cirka 1 250 medarbetare som är lokaliserade på 23 orter över hela Sverige. Vår verksamhet vilar på fyra ben och dessa är; utveckling, utbildning, produktion och insats.


FMTS gör tekniken tillgänglig och vi stödjer Försvarsmakten med teknisk tjänst i fred, kris och krig. Alla försvarsgrenar - armén, marinen och flygvapnet finns representerade vid förbandet. Vår verksamhet vilar på fyra ben; utveckling – medverka i utveckling av teknisk tjänst, utbildning - leverera utbildning till/av officerare, soldater och civila inom teknisk tjänst, produktion – materielunderhållsproduktion och besiktning samt insats - producera och träna FMTS krigsförband.

Utveckling

FMTS är en utvecklingsaktör för teknisk tjänst men också den organisation som utgör kompetenscentrum för den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. Vår målsättning är att bidra till att funktionskedjor för teknisk tjänst i Försvarsmakten är i balans avseende materiel, organisation, personal, publikationer och stödsystem. Detta uppnås genom aktiv samverkan och dialog med uppdragsgivare och övriga aktörer, att ha koll på läget/att följa läget, bedriva en effektiv produktion samt agera professionellt. Vi har också funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Utbildning

Vi bedriver utbildning i teknisk tjänst inom samtliga stridskrafter. Förbandet ska ha ett naturligt förhållningssätt till den militära professionen vilken ska genomsyra all verksamhet. Vi strävar efter att leverera utbildningar i rätt tid och med rätt kvalitet för att tillgodose Försvarsmaktens behov.

Här finns utbildning i grundläggande teknik, såväl praktik som teori i allt från svetsning, lödning och ellära till datorkommunikation, hydraulik, avionik, reglerteknik och jet- och kolv- motorlära. Den tekniska utbildningen sker på alla nivåer, från befattningsutbildning av soldater, systemtekniker och mekaniker till avancerad teknisk utbildning inom en rad olika områden. Vi ansvarar också för den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centra i Försvarsmakten.

Produktion

Våra verkstäder är en kompetensorganisation som tillhandahåller teknisk tjänst samt utformar och tillhandahåller försvarslogistik som en del av svenska försvaret. Tjänsteområdena är materielunderhåll, systemstöd (även utomlands), kundmottagning, garnisonslager, tillverkning, demontering/skrotning, verkstadsstöd landet (VSL) och andra verkstadstjänster.

Vi genomför även besiktning av Försvarsmaktens alla markgående fordon. Kravbilden är den samma som Transportstyrelsen ställer vid besiktning av civila fordon. Skillnaden är att vi också ska tillse att fordonen håller i minst ett år efter besiktning samt att övriga system utöver trafiksäkerhet besiktigas. 

Insats

1.Operativa logistikbataljon är FMTS krigsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Uppgiften är att stödja andra förband med logistik, främst inom transporttjänst och förnödenhetsförsörjning, samt med tekniskt stöd, reparationer och underhåll av Försvarsmaktens markbundna materiel.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Traditionsfylld soldaterinran i vinterlandskap
4 december202315:14

Sedan urminnes tider har krigsmän lovat hövdingar och kungar att underordna sig och lyda order. I helgen var det dags för FMTS värnpliktiga att bli erinrade. För deras del var det även avslut på övning Diesel med efterföljande soldatprov. Det var ett kylslaget soldatprov som prövade tålamod, hunger, kraft och uthållighet.

1:a advent och soldaterinran i ett vintrigt Halmstad.
1:a advent och soldaterinran i ett vintrigt Halmstad. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten

Dagens soldaterinran bygger på den gamla traditionen men är uppdaterad efter dagens värderingar och språkbruk. Anders Heinegård, FMTS förbandsförvaltare, var den som förrättade ceremonin och läste upp själva erinran. 

– Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra sina uppgifter är avgörande. 

De värnpliktiga har nu genomfört den första delen av den militära grundutbildningen och har fått de grundläggande soldatkunskaperna. De senare prövades även under Soldatprovet - ett kylslaget och kärvt dygn för de värnpliktiga. 

– Jag har sett många känslouttryck i er under de senaste 24 timmarna. Utmattning, köld, smärta, stressreaktioner, uppgivenhet, prestationsångest, eufori, lättnad, glädje och gemenskap. Det är precis så ett soldatprov ska vara. Det är under ett soldatprov ni ska prövas och utmanas, menade Mette Wiström, kompanichef vid Vapnö kompani och fortsatte: 
– Under synnerligen bistra omständigheter tycks ni dessutom prövas. Vädrets makter tycks vilja pröva er kärvhet. För de omständigheterna som vi har haft har sannerligen inte gjort soldatprovet lättare. 

Under ceremonin för soldaterinran på Flottiljområdet hölls även ett korum där garnisonspastorn, Jonas Hagård, både sjöng och gav soldaterna ett par ord på vägen.
– Gilbert Keith Chesterton, en brittisk författare och lekmannateolog som verkade under 1900-talets första hälft kom att säga följande ord: en sann soldat slåss inte för att han hatar det som finns framför honom, utan för att han älskar det som finns bakom honom.

Det var en stämningsfull och högtidlig ceremoni med eldar och marschaller, erinran, korum, parad för fanan och FMTS marsch (Tre hjärtan) men också befordran av fyra plutonsbefäl till korpraler och när den var över badade Vapnödalen i ljuset av solnedgången.

Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 250
Så har vi räknat
Karta