"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig. För oss innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter.

FömedC är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin och är beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin, Funktionsenheten och Sjukhusbataljonen med två sjukhuskompanier och ett traumakompani samt en flygmedicinsk sektion i Linköping.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister som bland annat läkare och sjuksköterskor, gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltids- och deltidsanställd personal. Vårt uppdrag innebär dels att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande. Därutöver innebär uppdraget utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Försvarsmedicincentrums övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skador under strid och att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Personal: 200
Så har vi räknat

Prova-på-kursen-48H

Försvarsmedicincentrums prova-på-kurs "48H" genomförs två gånger per år.

Läs mer om kursen
Karta