"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltids- och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden.

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Olycka på Göteborgs garnison - uppdaterad 8/3
7 mars202018:59

Lördagen den 7 mars vid cirka 15-tiden gick ett vådaskott av under vapenvård efter en hemvärnsövning. Två skadade hemvärnssoldater fördes med ambulans till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Den person som avlossade skottet blev skadad i handen och samma skott träffade även en kamrat i benet. Personerna var vid medvetande och kontaktbara vid avtransporten till sjukhuset.

De övriga personerna i gruppen har fått krisstödshjälp och behandling för bullertrauma.

Personen med handskadan fick senare lämna sjukhuset vid 18-tiden.

Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka av polisen.

Uppdatering 8/3

Personen som skottskadades i benet är opererad med bra resultat. Personen är kvar på Sahlgrenska universitetssjukhuset för observation och behandling.

Överbefälhavaren besökte Göteborgs garnison
5 november201915:01

Under två dagar i början av november genomförde överbefälhavaren (ÖB) förbandsbesök vid Göteborgs garnison.

ÖB Micael Bydén under besöket på Göteborgs garnison. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Syftet med ÖB:s förbandsbesök är att skaffa sig en aktuell lägesbild över verksamheten och träffa personalen för att höra deras tankar och åsikter i stora som små frågor. Besöket inleddes, som sig bör, med en kort välkomstceremoni. Tätt följt av en genomgång av infrastrukturen i och runt Göteborgs hamn från Radarhöjden, vilken är Göteborgs garnisons högsta punkt med en magnifik utsikt över inloppet till Göteborg. Hamnen utgör navet i försörjningen av Sverige och närliggande länder och det är här som förnödenheter till och från samhället kommer på daglig basis. Försvarsmaktens närvaro i området är därför viktig.

ÖB besökte olika enheter och avdelningar ur Försvarsmedicincentrum såsom ATO (arbetstagarorganisationerna), Noak (nätverk för officerare och anställda kvinnor), logistikenheten, Elfsborgsgruppen, fältsjukhuset och försvarsmedicinska enheten. ÖB besökte även pågående soldatutbildning vid Amfibieregementets utbildningskompani i Göteborg samt Marinbasens sjöinformationscentral. Besöket på garnisonen var uppskattat och personalen uttryckte särskilt sin uppskattning över att få möjligheten att prata direkt med ÖB, för att på ett rakt sätt kunna lyfta upp både utmaningar och möjligheter som personalen och enheterna står inför.

– Det har varit en fantastisk dag och jag har mött många duktiga och ambitiösa kollegor. Det är en spännande verksamhet i den här garnisonen, var general Micael Bydéns reflektion efter alla genomgångar och möten i Göteborg.

Kort efter det sista besöket var det dags för ÖB att hålla sitt anförande på Chalmers för cirka 400 medlemmar ur föreningen Göteborgs försvar. En mycket uppskattad föreläsning av såväl besökarna som generalen. Efter anförandet öppnades det upp för frågestund och många tog chansen att ställa sina frågor. En av de frågor som dök upp var hur ÖB ser på tillväxten av Försvarsmakten i Göteborg. ÖB konstaterade att det är viktigt att fortsätta leverera i den innevarande försvarsbeslutsperioden. Hur Försvarsmakten skulle kunna utvecklas är något som kommer redovisas för regeringen i nästa vecka, närmare bestämt den 15 november.

Den andra och sista dagen träffade ÖB delar ur näringslivet innan han återvände till Stockholm. Här var temat totalförsvarssamverkan och hur näringslivet och Försvarsmakten kan stödja varandra i fred, kris och krig.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Personal: 400
Så har vi räknat

Prova-på-kursen-48H

Försvarsmedicincentrums prova-på-kurs "48H" genomförs två gånger per år.

Läs mer om kursen
Karta