"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltids- och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden.

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Chefsbyte vid Försvarsmedicincentrum
4 september201808:26

Den 3 september lämnade brigadgeneral Peter Adolfsson över befälet för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison till överste Peter Fredriksson.

Peter Fredriksson är ny chef vid Försvarsmedicincentrum. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Det var en finstämd ceremoni med fanvakt och musikkår då Försvarsmedicincentrums fana lämnades över till ny chef.

Överste Peter Fredriksson, arbetade innan som chef vid Swedint, Försvarsmaktens internationella centrum i Kungsängen.

Peter Adolfsson kommer att arbeta som förbindelseofficer på Centcom i Tampa, USA.

Som en av få i landet fick överste Peter Fredriksson även överta den så kallade vaktkäppen. Läs mer på sidan 23 i handboken för traditionsvård.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Yrkesofficerare: 126
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 91
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 135
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 263
Så här har vi räknat

Prova-på-kursen-48H

Försvarsmedicincentrums prova-på-kurs "48H" genomförs två gånger per år.

Läs mer om kursen
Karta