Vad är Hemvärnet?

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat
Stefan Sandborg precis efter att han befordrats till generalmajor av överbefälhavaren. 

Fredagen den 31 augusti 2018 efter 13 år på posten avgick rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg under en ceremoni på Hemvärnets stridsskola (HvSS).

Hans efterträdare är Stefan Sandborg (tidigare chef andra brigaden) som under ceremonin befordrades till generalmajor.

Kurs på HvSS

Hitta din kurs i kurskatalogen.