HvSS är för dig som ska gå mot en chefsbefattning på grupp-, pluton-, kompani- eller bataljonsnivå inom Hemvärnet. Vi håller även befattningskurser för underrättelsebefäl, instruktörer och stabspersonal. Vid håller även i fristående kurser inom ledarskap och rekrytering.

Scrolla längst ned på sidan för att se kursrelaterade dokument.

Hitta din kurs

I vår kurskatalog hittar du alla kurser. Här framgår vem kursen vänder sig till, kursens innehåll, mål och vilka förkunskapskrav som ställs. Här kan du även läsa om vilka kurser som krävs för en specifik befattning inom Hemvärnet.

I vårt kursutbud hittar du tidpunkt för när kursen genomförs. Genom HvSS samarbete med Hemvärnet i Norge och Danmark (SAMSKANDIA) kan du genomföra vissa kurser vid Norges eller Danmarks hemvärnsskolor. HvSS arbetar kontinuerligt med att utvärdera och vidareutveckla kursverksamheten. Därför kan kursutbud och kursbeskrivning förändras under utbildningsåret.

Utöver HvSS egna kurser genomförs regionala kurser som du har möjlighet att söka direkt genom din utbildningsgrupp. De frivilliga försvarsorganisationerna genomför ett stort antal kurser som är öppna för hemvärnets personal.

Vem kan söka en kurs på HvSS?

Du som har ett hemvärnsavtal och uppfyller förkunskapskraven för den kurs du avser söka (tidigare utbildning i Försvarsmakten som  värnplikt som gruppchef kan valideras och ge behörighet att söka direkt till nästa steg i utbildningskedjan). Är du osäker om du uppfyller kraven, kontakta din militärregiongrupp.

Du som har ett anställningsavtal i Försvarsmakten (OR,OF, RO eller civilanställd) ansöker via elevportalen i PRIO.

Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat