Våra hemtransporter

Under Aurora 17 övas Försvarsmaktens förmåga att transportera hela förband på väg, järnväg, i luft och till sjöss. Som slutmoment i övningen kommer våra trupper att transporteras hem till sina förband runt om i Sverige.

Från och med onsdagen den 27 september klockan 12.00 påbörjas transporterna. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.

Trafikverket, som är en av de 40-talet myndigheter Försvarsmakten samövat med, uppdaterar kontinuerligt trafikverket.se med information som berör vägarna.

Transport från Villingsberg mot Linköping, sker via E18, E20, riksväg 50 och riksväg 34.

Transport från Eskilstuna mot Skövde, sker via E20 och riksväg 26.

Transport från Nyköping mot Skövde, sker via riksväg 52, E20 och riksväg 26 samt via E4, riksväg 40 och länsväg 195.

Transport från Nynäshamn mot Kvarn, sker via E4, riksväg 34 och länsväg 211.

Transport från Nynäshamn mot Kungsängen, sker via E4 och E18.

Transport från Strängnäs mot Karlsborg, sker via E20 och riksväg 49.

Transport från södra delarna av Mälardalen mot Revingehed, sker via E4, riksväg 32, riksväg 31 och riksväg 23.

Transport från södra delarna av Mälardalen mot Eksjö, sker via E4 och riksväg 32 samt via E4, riksväg 31 och riksväg 40.

Transport från södra delarna av Mälardalen mot Göteborg, sker via riksväg 73, länsväg 225, E4 och riksväg 40.

Transport från södra delarna av Mälardalen mot Enköping, sker via riksväg 53 och riksväg 55.

Transport från södra delarna av Mälardalen mot Karlsborg, sker via riksväg 55, riksväg 52 och riksväg 49.

Transport från Nynäshamn mot Enköping, sker via riksväg 73, länsväg 225, E4, E20 och riksväg 55 onsdag 26 september mellan klockan 19.45 och 23.00.