Presentationsbild av Försvarsmaktsövning Aurora 17. Får ej användas i andra sammanhang.
Presentationsbild av Försvarsmaktsövning Aurora 17. Får ej användas i andra sammanhang.
Presentationsbild av Försvarsmaktsövning Aurora 17. Får ej användas i andra sammanhang.
Presentationsbild av Försvarsmaktsövning Aurora 17. Får ej användas i andra sammanhang.
Presentationsmaterial för övningen Aurora 17. Endast för användning i detta syfte.
Presentationsbild av Försvarsmaktsövning Aurora 17. Får ej användas i andra sammanhang.

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Försvarsmaktens uppdrag är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Ett av de främsta verktygen för att höja, pröva och signalera militär förmåga är övningar. Därför är omfattande och avancerad övningsverksamhet en central del av ett starkare försvar.

Kommer att både synas och höras

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Säkerhet tillsammans och ökad totalförsvarsförmåga

Ett flertal myndigheter kommer att delta i övning Aurora 17 och på så sätt öka den svenska totalförsvarsförmågan. Dessutom deltar militära förband från andra länder, något som bygger både säkerhet tillsammans och samtidigt ökar den svenska operativa förmågan.