Här övar vi

Det är många som kommer att märka av försvarsmaktsövning Aurora 17 då förband över hela Sverige berörs. Främst utspelar sig övningen i Mälardalen, Stockholm, längst ostkusten från Trosa ner till söder om Oskarshamn, på och runt Gotland samt i Göteborg. Det kommer att röra sig en stor mängd fordon på marken i områdena och en ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig vilket innebär vissa begränsningar i framkomlighet.

Övningen innebär en påverkan på trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden, som pågår i huvudsak från måndag den 18 september till onsdag den 27 september.

Försvarsmakten arbetar för att påverkan för boende i områdena ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Här nedan samt via den interaktiva kartan hittar du information om vilka områden som berörs hur samt vilka datum som är värda att ha lite extra uppmärksamhet på.

Våra hemtransporter

Från onsdagen den 27 september transporteras övningsdeltagarna hem på vägarna runt om i Sverige. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.

Läs mer om transporterna

övningsområden efter län