Gotlands län

Information om övningen Aurora 17 i Gotlands län.

Gotland

  • Lördagen den 23 september mellan klockan 11.00 och 15.00 arrangerar Försvarsmakten Försvarsdagen på Gotland, på Visborgsslätt. Under dagen kommer flera av de förband och förmågor som deltagit i övningen Aurora 17 att vara på plats och visa upp sin materiel och utrustning.
  • Båtrörelser till och från Gotland från söndag 17 september till onsdag 20 september. Verksamhet dygnet runt.
  • Ökad verksamhet med transport- och stridsflyg från Visby flygplats sker från måndag 18 september till onsdag 27 september. Flygning sker tidvis även dygnet runt.
  • Ökad verksamhet med svenskt och utländskt helikopterflyg sker på norra Gotland från och med tisdag 19 september till och med lördag 23 september.
  • Marina övningar innebärande ökad sjötrafik i mellersta och norra Östersjön samt runt Gotland under perioden 21 september till 27 september.