Södermanlandsbataljonen

Södermanlandsbataljonen kallas även 27:e hemvärnsbataljonen och är hemmahörande i Södermanland med länet som främsta rekryteringsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Södermanlands regemente P 10. Bataljonen har Strängnäs som sin hemvist.

soldater på flygplats
soldater på flygplats
274.hvbevakningskompaniet bevakade flera tillfälliga skyddsobjekt vid Skavsta Flygplats under Aurora -23. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
många soldater
Bataljonchefen samlade bataljonen på vallarna vid Nyköpings hus under en gemensam övning i södra Sörmland. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
uppställda soldater
Två hemvärnsbefäl under en ”stöd till samhället”-insats då vi tjänstgjorde åt Polisen efter en försvunnen person i de sörmländska skogarna. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
soldater med hund i skogen
272.hvinsatskompaniet ute på patrull i skogen med bl a hundekipage i spetsen som sensor för att upptäcka motståndaren i ett tidigt skede. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
soldater ute i snön
271.hvinsatskompaniet genomför skarpskjutning i vinterklimat på Härad skjutfält utanför Strängnäs. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten

Bataljonen övas i terräng som bjuder på nya utmaningar för den enskilde soldaten likväl som för befäl. Förutom krigsförbandsövningen (KFÖ) erbjuder bataljonen och förbandsenheterna däri en omfattande hemortsutbildning. Alla hemortsutbildningar under året är riktade mot att vässa kunskaperna inför årets KFÖ.

Förbandets höga beredskap prövas kontinuerligt då det ofta sätts in när Försvarsmakten ger stöd till samhället vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer. Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton samt en flyggrupp.

Bataljonen administreras av Södermanlandsgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och har sina expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler i Svältenlägret, Strängnäs. Dess viktigaste uppgifter är att genomföra utbildning av bataljonen och stödja ungdomsverksamhet samt de frivilliga försvarsorganisationerna. Därutöver skall den också genomföra totalförsvarssamverkan och stödja säkerhetstjänsten inom Södermanland.

Kontakt

Telefon: 0171-15 70 00

E-post: mrm-slg@mil.se

Adress: Södermanlandsgruppen, 645 35 Strängnäs

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat