Baltops 2022

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna.

Flera örlogsfartyg och två Alphajet flygplan
Flera örlogsfartyg och två Alphajet flygplan
Målflyg i form av kanadensiska skolflygplan tillsammans med deltagande fartyg i övningen Northern Coasts, Östersjön, september 2021. Foto: Försvarsmakten
Örlogsfartyget HMS Helsingborg
I Baltops 22 kommer Sverige bland annat delta med två korvetter av klass Visby Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Fakta om övningen

I årets Baltops, Baltic Operations, deltar 20 nationer och Nato. Övningen omfattar luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer, luftlandsättning och landstigningsoperationer.

Ett 50-tal fartyg, ungefär lika många flygplan och totalt omkring 5.000 personer kommer medverka i årets övning. Exempel på enheter är landstigningstrupper, röjdykare, stabspersonal, ytstridsfartyg, stödfartyg, helikoptrar och stridsflygplan.

Sverige deltar med ubåt, två Visbykorvetter, två minröjningsfartyg, fyra stridsflygplan, två helikoptrar och drygt 500 medarbetare från Marinstaben, 1.ubåtsflottiljen, 3.e respektive 4.e sjöstridsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Sjöstridsskolan, P18, K3, A8, F17 och Helikopterflottiljen.

Varför deltar Sverige?

Svenskt deltagande i Baltops syftar till att förbättra försvarsgrenarnas förmåga att genomföra integrerade marina operationer tillsammans med övriga nationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Övningen gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar och därigenom få en ökad förmåga att verka i internationella insatser.

Under Baltops 22 deltar Sverige tillsammans med ett antal Nato-anslutna länder genom ett partneravtal med Nato. Därigenom stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partners. Övningen genomförs varje år i och kring Östersjön och Sverige har deltagit sedan mitten av 1990-talet.

Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att vidareutveckla det internationella samarbetet samt att integrera försvarsgrenarnas möjlighet att delta i Natos insatsstyrkor.

Spansk trupp landstiger på Ravlunda under Baltops 2019.
Spanska soldater landstiger på Ravlunda under övningen Baltops 2019 Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

 

Mediakontakter

Michaela Linge, Sjöstridsskolan, michaela.linge@mil.se, 0723-86 86 83