Budgetunderlag

Försvarsmakten lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. I underlaget redovisar Försvarsmakten sin uppfattning om vilken verksamhet som ska genomföras de kommande åren och vad den kommer att kosta.

Tillsammans med årsredovisningen ligger budgetunderlaget till grund för regeringens arbete med nästa års statsbudget och regleringsbrev.