Årsredovisningar

Försvarsmakten lämnar varje år en årsredovisning till regeringen. I den redovisas vilken verksamhet som genomförts under året och vad den har kostat.