Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år.

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater samt våra sex hemvärnsbataljoner. Läs mer om våra hemvärnsbataljoner under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns även den regionala staben för Militärregion mitt, en av landets fyra militärregioner. De leder bland annat insatser vid nationella krissituationer och ger stöd till samhället i regionen. Läs mer på sidan Militärregioner

Notiser Från Livgardet

Livbataljonen övar i centrala Stockholm
25 september201815:36

Livgardets livbataljon har till uppgift att försvara Stockholm och de kungliga slotten. Den här veckan kommer de öva i centrala Stockholm med sina nyanställda soldater.

Bilden är från en tidigare övning Stockholms innerstad. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under torsdag och lördag denna vecka (vecka 39) övar Livbataljonen i Stockholms innerstad. Övningens syfte är att soldaterna ska lära sig att framrycka på ett så bra sätt som möjligt i stadsmiljön. Det innebär bland annat att soldaterna ska lära sig samexistera med människor, bilar, barnvagnar, hundar och annat man kan möta i en stad.

Livbataljonen är en del av Livgardet och är det insatsförband som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i Stockholmsområdet. Därför behöver de öva och träna i den miljö de ska försvara.

Du som bor, jobbar eller befinner dig i anslutning till där platser där vi övar kommer att se soldater röra sig längs gatorna, men kommer i övrigt inte påverkas. Soldaterna kommer att ta hänsyn till dig.

Övningen innebär ingen skottlossning men soldaterna kommer ha uniform, stridsutrustning och vapen på sig och emellanåt kommer soldaterna att springa fort. Med varje grupp finns en säkerhetskontrollant som kan svara på eventuella frågor.

Övningsplats 1: Brantinggatan, Värtavägen, Rindögatan
Övningsplats 2: Linnégatan, Artillerigatan, Kommendörsgatan, Narvavägen

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet