Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år.

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater samt våra sex hemvärnsbataljoner. Läs mer om våra hemvärnsbataljoner under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns även den regionala staben för Militärregion mitt, en av landets fyra militärregioner. De leder bland annat insatser vid nationella krissituationer och ger stöd till samhället i regionen. Läs mer på sidan Militärregioner

Notiser Från Livgardet

Mats Josell tar kommandot på FHTE
28 mars201816:01

Kommendörkapten Mats Josell har tagit över som chef på Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) och han tycker att han har fått Försvarsmaktens roligaste jobb.

Kommendörkapten Mats Josell är ny chef för Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE). Här med Försvarsmaktens Laijon. Foto: Försvarsmaktens hundtjänstenhet

—Det är en riktig utmaning, säger Mats. Min företrädare Thomas Goder (som tjänstgör på 11:e militärpolisbataljonen) har gjort ett förstklassigt jobb och jag har fått ett par stora skor att fylla.

Mats kommer närmast från en befattning som analytiker på Högkvarterets personalstab. Dessförinnan har han haft en rad befattningar inom projektledning, ekonomi, IT samt IT-säkerhet bland annat som chefscontroller Högkvarteret och avdelningschef på produktionsavdelningen. Som ny chef på FHTE kommer Mats initialt att fokusera på att lära känna Livgardets och FHTE:s verksamhet liksom personalen.

Hundtjänsten är en komplex verksamhet som kräver minst tre års framförhållning, säger Mats, som ser fram emot att fortsätta utveckla hundtjänsten i Försvarsmakten. Men som sjöofficer är jag väl bekant med att ”inte skifta segel första timmen av vakten”. Förändringar måste förankras noggrant.

Vilken blir då den stora skillnaden mellan tidigare befattningar och att driva FHTE:s verksamhet?

– På Högkvarteret så upplever man verksamheten via A4-papper. Här är man mitt i verksamheten och möjligheterna till Kaizen (ständig förbättring) så mycket större. Jag gillar verkligen att arbeta med människor och här finns möjligheten att ha hund, så det finns mycket att se fram emot, avslutar Mats Josell.

Livgardets livbataljon i centrala Stockholm
20 mars201817:25

Soldater i uniform och stridsutrustning kommer synas i Stockholms innerstad under tisdagskvällen, 20 mars. Det är Livgardets livbataljon som är ute och övar i den miljö de ska försvara.

Detta är en arkivbild där Livbataljonen övar strid i bebyggelse i Stockholm. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Livbataljonen är det insatsförband som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden. Därför övar och tränar vår personal i just centrala Stockholm.

Under tisdagskvällen 20 mars genomför en del av förbandet en fysövning. Under övningen springer cirka 20 soldater genom stan i uniform och stridsutrustning. Ingen skottlossning kommer att förekomma.

Personalen lämnar Kavallerikasern på Lidingövägen klockan 16.00 och kommer därefter att synas på Valhallavägen, Karlavägen, Birger Jarlsgatan, Drottninggatan, Skeppsholmen och givetvis några enstaka gator i närheten av dessa.

Livbataljonen är också det förband som ansvarar för den statsceremoniella verksamheten inom Försvarsmakten samt verkar som skyddsvakter vid de kungliga slotten.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet