Livgardet är ett av Sveriges största förband med ca 2 600 heltids- och deltidsanställda. Det är också det förband som har flest inriktningar.

Vi finns på flera platser i Sverige och utomlands. Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Falun, Gävle, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Vi har runt 1600 heltidsanställda och cirka 2600 anställda inklusive tidvis anställda. På regementet finns många olika typer av verksamhet, bland annat fyra bataljoner med olika inriktningar. Läs mer om dem under fliken insatsförband. Mest synliga är kanske våra blåklädda soldater ur Livbataljonen som ofta bevakar de kungliga slotten, genomför statsceremoniell verksamhet och försvarar viktiga byggnader och anläggningar i Stockholm vid kris och krig. 

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Vid Livgardet finns Försvarsmaktens militärpolisenhet, samt Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserat på strid i skog och stadsmiljö.

Vid vårt förband finns även Försvarsmusiken med sina professionella musikkårer som har ansvaret att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På Livgardet finns Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer. Här förbereds också både civil och militär personal inför insatser utomlands. 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat
Karta
Rekryter på Livgardet.

Grundutbildning på Livgardet