Livgardet är ett av Sveriges största förband med ca 2 600 heltids- och deltidsanställda. Det är också det förband som har flest inriktningar.

Vi finns på flera platser i Sverige och utomlands. Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Vi har många olika typer av verksamhet, bland annat fyra bataljoner med olika inriktningar. Läs mer om dem under fliken insatsförband. Mest synliga är kanske våra blåklädda soldater som ofta vaktar de kungliga slotten och genomför statsceremoniell verksamhet. 

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. På Livgardet finns också Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserat på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer. 

Notiser Från Livgardet

Färdtillstånd hanteras inte vecka 30-31
9 juli202110:41

För att få färdas med motordrivet fordon på Kungsängens övningsfält krävs giltigt färdtillstånd. Under vecka 30 och 31 år 2021 hanteras inte nya ansökningar för färdtillstånd.

För att få tillstånd skickas en skriftlig ansökan till Livgardet och efter en särskild prövning kan ansökan godkännas eller avslås. Giltighetstiden på färdtillståndet beror på vilken typ av färdtillstånd som utfärdas. Vid färd på övnings- och skjutfälten, ska färdtillstånd medföras och kunna uppvisas. Även giltig ID-handling ska kunna visas upp.

Vecka 32 återupptar Livgardet hanteringen av färdtillstånden enligt vanlig rutin.

Mer information om hur du ansöker om färdtillstånd hittar du här: Ansökan färdtillstånd.

Soldater från Livgardet marscherar
20 november202013:03

Värnpliktiga från Livgardet testar sin uthållighet under tisdag och onsdag vecka 49 bland annat med en långmarsch.

Värnpliktiga som genomför grundutbildning på Livgardet marscherar från Kungsängen till Stockholm. Arkivbild. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Under tisdag och onsdag vecka 49 genomför värnpliktiga från Livgardet en marsch som startar på Granhammar i Kungsängen och avslutas på Kavallerikasern i Stockholm. Marschens sträckning: Granhammar Kungsängen, Järvafältet, Hagaparken, Östermalm, Kavallerikasern.

 

Marschen är en del av ett soldatprov som syftar till att testa de värnpliktigas soldatkunskaper, uthållighet och förmåga att fokusera trots trötthet och  hunger.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat
Karta
Rekryter på Livgardet.

Grundutbildning på Livgardet