Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år.

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater samt våra sex hemvärnsbataljoner. Läs mer om våra hemvärnsbataljoner under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns även den regionala staben för Militärregion mitt, en av landets fyra militärregioner. De leder bland annat insatser vid nationella krissituationer och ger stöd till samhället i regionen. Läs mer på sidan Militärregioner

Notiser Från Livgardet

Mats Josell tar kommandot på FHTE
28 mars201816:01

Kommendörkapten Mats Josell har tagit över som chef på Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) och han tycker att han har fått Försvarsmaktens roligaste jobb.

Kommendörkapten Mats Josell är ny chef för Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE). Här med Försvarsmaktens Laijon. Foto: Försvarsmaktens hundtjänstenhet

—Det är en riktig utmaning, säger Mats. Min företrädare Thomas Goder (som tjänstgör på 11:e militärpolisbataljonen) har gjort ett förstklassigt jobb och jag har fått ett par stora skor att fylla.

Mats kommer närmast från en befattning som analytiker på Högkvarterets personalstab. Dessförinnan har han haft en rad befattningar inom projektledning, ekonomi, IT samt IT-säkerhet bland annat som chefscontroller Högkvarteret och avdelningschef på produktionsavdelningen. Som ny chef på FHTE kommer Mats initialt att fokusera på att lära känna Livgardets och FHTE:s verksamhet liksom personalen.

Hundtjänsten är en komplex verksamhet som kräver minst tre års framförhållning, säger Mats, som ser fram emot att fortsätta utveckla hundtjänsten i Försvarsmakten. Men som sjöofficer är jag väl bekant med att ”inte skifta segel första timmen av vakten”. Förändringar måste förankras noggrant.

Vilken blir då den stora skillnaden mellan tidigare befattningar och att driva FHTE:s verksamhet?

– På Högkvarteret så upplever man verksamheten via A4-papper. Här är man mitt i verksamheten och möjligheterna till Kaizen (ständig förbättring) så mycket större. Jag gillar verkligen att arbeta med människor och här finns möjligheten att ha hund, så det finns mycket att se fram emot, avslutar Mats Josell.

Livgardets livbataljon i centrala Stockholm
20 mars201817:25

Soldater i uniform och stridsutrustning kommer synas i Stockholms innerstad under tisdagskvällen, 20 mars. Det är Livgardets livbataljon som är ute och övar i den miljö de ska försvara.

Detta är en arkivbild där Livbataljonen övar strid i bebyggelse i Stockholm. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Livbataljonen är det insatsförband som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden. Därför övar och tränar vår personal i just centrala Stockholm.

Under tisdagskvällen 20 mars genomför en del av förbandet en fysövning. Under övningen springer cirka 20 soldater genom stan i uniform och stridsutrustning. Ingen skottlossning kommer att förekomma.

Personalen lämnar Kavallerikasern på Lidingövägen klockan 16.00 och kommer därefter att synas på Valhallavägen, Karlavägen, Birger Jarlsgatan, Drottninggatan, Skeppsholmen och givetvis några enstaka gator i närheten av dessa.

Livbataljonen är också det förband som ansvarar för den statsceremoniella verksamheten inom Försvarsmakten samt verkar som skyddsvakter vid de kungliga slotten.

Livgardet tar emot ny regementsfana
22 november201715:35

Fredagen den 24 november tar Livgardet emot en ny regementsfana av Hans Majestät Konungen. Fanan är förbandets främsta symbol och ett tecken på sambandet mellan olika generationer vid förbandet. Att ta emot en ny fana är en händelse av stor historisk betydelse för Livgardet. Allmänhet och media inbjuds att ta del av ceremonin, som äger rum på Kungliga slottets inre borggård.

Idag är fanan en samlingspunkt för regementet. På fanan kan man läsa olika segernamn som vart och ett motsvarar en insats med stupade kamrater. Fanan används vid statsceremonier och interna ceremonier, bland annat på kungliga slottet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Fanöverlämningsceremonin inleds klockan 11.00 med att chefen för Livgardet, överste Laura Swaan Wrede lämnar av till Hans Majestät Konungen. Konungen håller ett tal innan han lämnar över den nya fanan till regementschefen. Konungen genomför därefter inspektion av sitt förband. Delar av Livgardet kommer att vara uppställda på inre borggården med grenadjärkompaniet samt Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår.

— Fanan har ett stort symboliskt värde för oss som militärt förband och det är en stor ära att ta emot den av Hans Majestät Konungen. Vi ska vårda fanan väl och föra den vidare med stolthet, säger överste Laura Swaan Wrede.

Vad är en regementsfana?

Historiskt sett har fälttecken som exempelvis fanor och standar använts för att visa vart olika förband befann sig under strid. Soldaterna svor då en ed att följa fälttecknet och försvara det med livet. För att alla skulle känna sig delaktiga fick de själva vara med och spika fast fälttecknet på stången. Traditionen lever vidare än idag, även om fanorna och standaren har en mer symbolisk betydelse.

Deltagande i ceremonin

Allmänheten är välkommen till Kungliga slottets inre borggård för att ta del av ceremonin, som pågår 11.00–11.30 fredagen den 24 november.
Ingång via södra valvet på Slottsbacken. Portarna stängs klockan 10.55.

Kontakt:
Media som önskar närvara anmäler detta till Kungl. Hovstaternas informationsavdelning: press@royalcourt.se, 08-402 60 00.
För frågor om Livgardet, kontakta kommunikationschef Paula Levänen, 070-252 96 44.

Försvarsmusiken – nu på Spotify
9 november201709:20

Under militärmusikens existens har en rad inspelningar gjorts på stenkakor, EP, LP och CD. Nu har Försvarsmusiken lagt ut CD-inspelningarna på Spotify.

Arméns Musikkår i Afghanistan 2013. Foto: Arméns Musikkår

Du hittar dem om du söker på “Royal Swedish Army band”, “Royal Swedish Navy Band” eller “the Mounted Band of the Life Guards”.

Sammantaget gör Försvarsmusikens tre kårer – Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår – årligen nära 500 musikinsatser i de flesta musikgenrer, allt efter uppdragens behov. Musikkårerna har spelat i insatsområden i Afghanistan, Kosovo och Bosnien. Nu går det alltså även att njuta av musiken på Spotify. För lyssnaren som inte har lust att betala för nöjet finns en reklamfinansierad gratisversion av tjänsten.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet