Livgardet är ett av Sveriges största förband med ca 2 600 heltids- och deltidsanställda. Det är också det förband som har flest inriktningar.

Vi finns på flera platser i Sverige och utomlands. Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Vi har många olika typer av verksamhet, bland annat fyra bataljoner med olika inriktningar. Läs mer om dem under fliken insatsförband. Mest synliga är kanske våra blåklädda soldater som ofta vaktar de kungliga slotten och genomför statsceremoniell verksamhet. 

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. På Livgardet finns också Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserat på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer. 

Notiser Från Livgardet

Livgardet övar i Gävle-Söderhamn
18 november201915:19

Försvarsmakten har till uppgift att försvara hela Sverige och myndigheten är ständigt insatsberedd och kan med stor rörlighet verka i olika områden. Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område som måste skyddas och försvaras. Under vecka 47 övar Livgardets blivande fordonsförare i området Stockholm-Gävle-Söderhamn.

Pansarterrängbil 360 utgör stommen i de motoriserade bataljonerna. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon har nyligen tillförts ett tyngre trupptransportfordon: Pansarterrängbil 360. Just nu pågår en utbildning av nya fordonsförare till dessa fordon och för att befästa deras kompetens i långkörning i olika miljöer genomförs en så kallad långmarsch med Pansarterrängbil 360 mellan Stockholm och Söderhamn. På kvällen, tisdagen den 19 november, kommer också ett pass i stadskörning att genomföras i centrala Gävle.

Det innebär att tunga transporter kommer att köra längs med E4 tur och retur från Stockholm till Söderhamn via Uppsala och Gävle tisdagen den 19 november och sedan åter från Gävle onsdagen den 20 november. Totalt rör det sig om cirka 15 fordon.

Transporterna tar sig fram i lägre hastigheter och det kan vara svårt att ta sig förbi. Försvarsmakten påminner om att det enligt Trafikförordningen (2 kap. § 6) är förbjudet att bryta, eller på annat sätt, hindra eller störa militära kolonner. Om det är möjligt att passera hela kolonnen på ett säkert sätt kan du göra det.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet