Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet cirka 400 nya soldater per år.

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i Livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater samt våra sex hemvärnsbataljoner. Läs mer om våra hemvärnsbataljoner under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns även den regionala staben för Mellersta militärregionen, en av landets fyra militärregioner. De leder bland annat insatser vid nationella krissituationer och ger stöd till samhället i regionen. Läs mer på sidan Militärregioner

Notiser Från Livgardet

Livgardet övar i Gävle-Söderhamn
18 november201915:19

Försvarsmakten har till uppgift att försvara hela Sverige och myndigheten är ständigt insatsberedd och kan med stor rörlighet verka i olika områden. Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område som måste skyddas och försvaras. Under vecka 47 övar Livgardets blivande fordonsförare i området Stockholm-Gävle-Söderhamn.

Pansarterrängbil 360 utgör stommen i de motoriserade bataljonerna. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon har nyligen tillförts ett tyngre trupptransportfordon: Pansarterrängbil 360. Just nu pågår en utbildning av nya fordonsförare till dessa fordon och för att befästa deras kompetens i långkörning i olika miljöer genomförs en så kallad långmarsch med Pansarterrängbil 360 mellan Stockholm och Söderhamn. På kvällen, tisdagen den 19 november, kommer också ett pass i stadskörning att genomföras i centrala Gävle.

Det innebär att tunga transporter kommer att köra längs med E4 tur och retur från Stockholm till Söderhamn via Uppsala och Gävle tisdagen den 19 november och sedan åter från Gävle onsdagen den 20 november. Totalt rör det sig om cirka 15 fordon.

Transporterna tar sig fram i lägre hastigheter och det kan vara svårt att ta sig förbi. Försvarsmakten påminner om att det enligt Trafikförordningen (2 kap. § 6) är förbjudet att bryta, eller på annat sätt, hindra eller störa militära kolonner. Om det är möjligt att passera hela kolonnen på ett säkert sätt kan du göra det.

Natobesök på NCGM
11 september201908:25

Natos biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller besökte Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) på måndagskvällen.

Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

NCGM utsågs 2013 till ”Department Head”, det vill säga ansvarigt inom Nato för utvecklingen av förmågan gender i militära operationer, och Gottemoeller besökte centrumet för att informera sig om omfattningen av NCGM:s arbete och aktiviteter inom området. Hon åtföljdes under besöket av Sveriges Natoambassadör Axel Wernhoff.

Hon välkomnades av arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, och NCGM:s nyutnämnde chef, överstelöjtnant Peter Östman.

– Nato uppskattar verkligen det stöd som vi får från Natos partners och NCGM, sa biträdande Generalsekreteraren efter briefingen, vilken följdes av middag på Livgardet med överste Laura Swaan-Wrede som värd.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet