Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år.

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i Livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater samt våra sex hemvärnsbataljoner. Läs mer om våra hemvärnsbataljoner under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns även den regionala staben för Mellersta militärregionen, en av landets fyra militärregioner. De leder bland annat insatser vid nationella krissituationer och ger stöd till samhället i regionen. Läs mer på sidan Militärregioner

Notiser Från Livgardet

Natobesök på NCGM
11 september201908:25

Natos biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller besökte Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) på måndagskvällen.

Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

NCGM utsågs 2013 till ”Department Head”, det vill säga ansvarigt inom Nato för utvecklingen av förmågan gender i militära operationer, och Gottemoeller besökte centrumet för att informera sig om omfattningen av NCGM:s arbete och aktiviteter inom området. Hon åtföljdes under besöket av Sveriges Natoambassadör Axel Wernhoff.

Hon välkomnades av arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, och NCGM:s nyutnämnde chef, överstelöjtnant Peter Östman.

– Nato uppskattar verkligen det stöd som vi får från Natos partners och NCGM, sa biträdande Generalsekreteraren efter briefingen, vilken följdes av middag på Livgardet med överste Laura Swaan-Wrede som värd.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet