Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Två medarbetare vid LedR dömda för olaga hot

Uppsala Tingsrätt har dömt två medarbetare vid Ledningsregementet för olaga hot.

Händelsen inträffade kvällen/natten den 10 juni i en lägenhet som hyrs av Försvarsmakten. Militärpolis vid Ledningsregementet har utrett händelsen på uppdrag av åklagarmyndigheten i Uppsala län.

 Tingsrätten finner att båda åtalade gjort sig skyldiga till olaga hot.
En av de åtalade döms till dagsböter, den andre döms till villkorlig dom.

- Händelsen har inträffat på fritiden, men jag anser ändå att agerandet strider mot Försvarsmaktens värdegrund, säger chefen för Ledningsregementet Mattias Hanson.Ny chef på METOCC

Den 1 januari 2018 tar Övlt Jens Alm över som chef för Meterologiskt och Oceanografiskt Centrum, METOCC, i Enköping. Jens Alm har tidigare varit ställföreträdande chef för förbandet.

Övlt Jens Alm, ny chef på METOCC från 1 januari 2018. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Avgående chef, övlt Anna Siverstig, går vidare till rollen som avdelningschef för J9 på Insatsstaben,  där hon bland annat kommer att arbeta med civil-militär samverkan. Hon kommer i samband med befattningsbytet att utnämnas till överste.

Åtal mot två anställda vid Ledningsregementet

Åklagarmyndigheten i Uppsala län har beslutat att väcka åtal mot två anställda vid Ledningsregementet för olaga hot.

Händelsen inträffade kvällen/natten den 10 juni i en lägenhet som hyrs av Försvarsmakten. Den 12 juni anmäldes händelsen till militärpolis vid Ledningsregementet som har utrett händelsen på uppdrag av åklagarmyndigheten i Uppsala län.

Militärpolisen har nu i sin helhet lämnat över utredningen till åklagaren.

- Vi ser givetvis allvarligt på den anmälan som kommit in. Utan att ta ställning i skuldfrågan ser vi det som positivt att händelser av det här slaget anmäls till polisen, utreds ordentligt och att skuldfrågan slutligen prövas, säger överste Mattias Hanson, chef för Ledningsregementet.

Frågor om utredningen och åtalet besvaras av kammaråklagare Elin Bank vid åklagarmyndigheten i Uppsala län.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat
Karta