Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd. Förbandet är ett försvarsmaktsgemensamt förband som stödjer armén, marinen och flygvapnet. Vi finns till största delen i Enköping där vi också har vår ledning.

LEDNINGSREGEMENTETS UPPDRAG

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

LEDNINGSREGEMENTETS VISION

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Notiser Från Ledningsregementet

Inträdet i Nato uppmärksammat på Enköpings garnison

I strålande solsken uppmärksammades Sveriges inträde i Nato med en ceremoni den 11 mars. Personal från olika delar av garnisonen stod uppställda på Gardesplan och såg Natos och Sveriges flagga hissade sida vid sida.

Natos och Sveriges flaggor vajar över Enköpings garnison. Foto: Jakob Forsberg/Försvarsmakten

Vid ceremonin talade ställföreträdande arméchef, bridgadgeneral Anders Svensson och Sveriges EU-minister Jessika Rosvall. Båda betonade faktumet att Sverige nu är en del av en allians, "en för alla, alla för en".

Artikel: Flagghissning i Sverige och i Bryssel

Värnpliktiga vinterutbildas i norr

Under ett par veckor har drygt 200 av regementets värnpliktiga fått vinterutbildning vid I 21 i Sollefteå.

Soldater i vita snökläder på skidor kliver uppför backe sidledes
Grundläggande träning i att ta sig uppför backe på skidor. Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten

Soldaterna har övat på:

 • Grundläggande skidteknik
 • Marschrutiner i vintermiljö på skidor
 • Längre skidmarsch
 • Ensamdygn i bivack
 • Bad i isvak
 • Förläggningstjänst 
 • Försvar av förläggning
 • Grundläggande skjututbildning på skidor.
Julavslutning för våra värnpliktiga

Den 12 december genomfördes den traditionsenliga julvespern inklusive fackeltåg för regementets cirka 500 värnpliktiga.

Regementschef överste Per Nilsson talar under julvespern Foto: Alexandra Philipson/Försvarsmakten

Med tända facklor i händerna marscherar soldaterna från regementet genom centrala Enköping till den 900-åriga Vårfrukyrkan. Där håller militärpastor Jimmy Werf en kvällsgudstjänst, en så kallad vesper, med jultema.

Ledningsregementets chef överste Per Nilsson lyfte i sitt tal fram hur oerhört viktiga soldaterna är för Sverige och för regementet och att de ska njuta av sin kommande ledighet efter en intensiv höst då de presterat mycket bra.

Pastorn betonade att julen handlar om att ta hand om varandra och att vi alla är viktiga just för att vi är den vi är.

Fakta Ledningsregementet
 • Förkortning: LedR
 • Ort: Enköping
 • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta