Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Ny stabschef vid Ledningsregementet

Överstelöjtnant Daniel Perry blir ny stabschef vid Ledningsregementet från 1 maj. Chefsbytesceremoni genomfördes under högtidliga former på Lejonplan med närvaro av regementsledning, enhetschefer, regementsstabens personal samt särskilt inbjudna gäster.

I strålande solsken lämnades idag befälet för Ledningsregementets stab över från avgående stabschef övlt Anders Nystrand till tillträdande stabschef övlt Daniel Perry. Foto: Martin Larsson/Försvarsmakten

C LedR öv Mattias Hanson höll tal till avgående enhetschef övlt Anders Nystrand och önskade honom lycka till i sin nya befattning som stabschef för Militärregion Mitt. I sitt tal till pågående stabschef övlt Daniel Perry betonade han enhetens och regementets pågående, kommande och framtida uppdrag.

Övlt Daniel Perry ser framemot sitt uppdrag och har känt sig välkommen och omhändertagen från första dagen han kom till Ledningsregementet.

– Det känns stort, det känns inspirerande och det känns förväntansfullt att stå här idag. Det jag hittills har sett och mött är positivt. Staben ska tillgodose och omsätta chefens ledningsbehov med att ge inriktningar, planera, leda och följa upp regementets verksamhet mot ställda mål och vida uppdrag. Det ska vi göra tillsammans och med precision, säger övlt Daniel Perry

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat
Karta