Ledningsregementet

Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementets uppdrag

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

Ledningsregementets vision

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Om förbandet i korthet

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett operativt kommunikationsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. samt  Meteorologi- och oceanograficentrum som dygnet runt producerar väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Rekordstort antal värnpliktiga fortsätter inom Försvarsmakten

En tredjedel av Ledningsregementets 427 värnpliktiga som muckade i juni fortsätter inom Försvarsmakten. Det är det högsta antalet hittills.

Soldat ur Telekrigbataljonen vid Ledningsregementet Foto: Daniel Sanchez/Försvarsmakten

De flesta har redan påbörjat sin anställning som soldater och ytterligare några börjar officersutbildning till hösten.

- Det är otroligt glädjande att så många väljer att fortsätta efter värnplikten. Bra utbildning och förståelsen att man är en viktig del i Försvarsmaktens tillväxt för att möta det förändrade säkerhetsläget är troligen två viktga faktorer som bidrar till att så många vill fortsätta, säger överste Per Nilsson, stf chef Ledningsregementet.

Överste Johan Axelsson går till FMV

Efter två år som förbandschef för Ledningsregementet går överste Johan Axelsson vidare till ny tjänst på Försvarets Materielverk, FMV.

Johan Axelsson blir den 1 augusti ny chef för FMV Test- och evaluering, en avdelning som ansvarar för den materiel som myndigheten anskaffar eller modifierar på uppdrag av Försvarsmakten.

Ny chef för Ledningsregementet utses under hösten. Tillförordnad chef blir överste Per Nilsson, som idag är ställföreträdande förbandschef. ​

Informationsmöte om förändrad verksamhet på Skogstibble skjutfält

Onsdagen den 22 juni kl 19 håller Försvarsmakten ett informationsmöte om de förändringar som sker i verksamheten framöver.

Från och med hösten 2022 förändras verksamhetenpå fältet i och med att skjutning med skarp, finkalibrig ammunition blir tillåten. Det innebär att Skogstibble återigen klassas som skjutfält och inte som övningsfält.

Vid mötet informerar representanter för Försvarsmakten om förändringarna samt svarar på eventuella frågor.

Tid: Onsdagen den 22 juni kl 19

Plats: Skogstibble läger, GPS: 59.8189967 17.2788640

Kontakt: ledr-stode-osavd--skogstibble@mil.se

Varrmt välkommen!

Första lastningen på tåg i Enköping sedan 2007

Den 16 februari genomförde Ledningsregementet den första lastningen av materiel på järnväg i Enköping på 15 år. Ett drygt 500 meter långt tåg fylldes med olika typer av fordon och deras last.

Tre personer bär en lång mast mellan sig uppe på en godsvagn
Lastning av mast till bandvagn. Foto: Daniel Sanchez/Försvarsmakten

Den 16 februari genomförde Ledningsregementet den första lastningen av materiel på järnväg i Enköping på 15 år. Ett drygt 500 meter långt tåg fylldes med olika typer av fordon och deras last.

Inför övningarna Vintersol samt Cold Response kunde Ledningsregementet äntligen lasta på hemmaplan tack vare renoverade järnvägsspår och lastramp. Behovet av att kunna lasta och transportera på järnväg identifierades inför  övningen Aurora 17 och rampen har byggts av Trafikverket.

Materielen hör till Signalbataljonen samt FMTS och lastningen genomfördes av dessa enheter med stöd av personal ur 1. Trafik- och transportledningskompaniet vid Göta Trängregemente, T2 samt Green Cargo.

Att frakta materiel ombord på tåg är ett bra komplement till vägtransporter framförallt vad gäller lastkapacitet och att täcka längre sträckor. Det är också bättre för miljön.

- Det känns jättebra att vi återigen kan lasta på det här sättet. Järnvägen ger oss möjligheter att frakta stora mängder materiel utan att slita på vår egen personal eftersom vi kan transportera materielen för sig och personalen för sig, säger Ledningsregementets transportledare, major Andreas Hellquist.

Chefsbyte på Ledningsstridsskolan

Överste Anders Edholm har tagit över som skolchef på Ledningsstridsskolan vid Ledningsregementet efter överste Fredrik Pettersson.

Två män klädda i grön uniform och med basker på huvudet står bredvid varandra och tittar mot fotografen
Ledningsstridsskolans tillträdande chef, överste Anders Edholm tillsammans med avgående chefen överste Fredrik Pettersson. Foto: Sofia Kalmeborg/Försvarsmakten

- Det är kul att vara här. Nu är planen att komma in i jobbet så fort som möjligt, säger Anders Edholm, som närmast kommer från Ledningsstabens CIO-avdelning i Högkvarteret.

 - Jag ser väldigt mycket fram emot den här resan, att få vara med i Ledningsstridsskolans utveckling framåt, att utveckla det ansvarsområde vi har att hjälpa andra stridskrafter att ta sitt ansvar. Ytterst handlar det om att öka Försvarsmaktens operativa förmåga. Det är det allt syftar till. Det är det som är vårt jobb, säger Anders Edholm.

Överste Fredrik Pettersson går vidare till en befattning som chef för avdelningen LedM Ledsyst på FMV efter att ha varit skolchef sedan februari 2019.

- Det jag tar med mig från Ledningsstridsskolan är inställningen att vilja och engagemang löser de flesta utmaningar, säger han.

Han är optimistisk inför LedSS framtid och utveckling.

- LedSS ligger i täten i FM gällande utbildning, utveckling och ledningsträning och bidrar i allra högsta grad till operativ effekt, säger han.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta