Ledningsregementet

Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementets uppdrag

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta geom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

Ledningsregementets vision

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Om förbandet i korthet

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Den 23 juni skedde chefsbyte på Telekrigbataljonen.

Två personer står mitt emot varandra med en antenn i händerna
Chefsbytet skedde genom överlämning av en antenn. Foto: Lisa Grundin/Försvarsmakten

Överstelöjtnant Christer Bohlin lämnade över till överstelöjtnant Henrik Kasesalu.

Chefsbyte på Signalbataljonen

Signalbataljonens chef, överstelöjtnant Erik Magnét, lämnade torsdagen den 17 juni över till sin efterträdare, överstelöjtnant Rickard Lindquist.

Två personer står mittemot varandra och håller en fana mellan sig
Chefen Ledningsregementet, överste Johan Axelsson, talar till avgående och tillträdande chef Signalbataljonen, Erik Magnét och Rickard Lindquist. Foto: Sofia Kalmeborg/Försvarsmakten

Erik Magnét går vidare till Högkvarteret och lämnar nu över uppdraget som bataljonschef till Rickard Lindquist, som i egenskap som ställföreträdande chef på samma bataljon är väl förtrogen med verksamheten.

- Det har varit en ära att få ha jobbat med dig och jag kommer att sakna dig på Ledningsregementet, sa regementschefen, överste Johan Axelsson.

Han välkomnade den tillträdande bataljonschefen med lika varma ord.

- Jag är väldigt stolt över det du har åstadkommit och ser mycket fram emot att ha dig i ledningsgruppen.

Ny regementsförvaltare tog över fanan

Vid en ceremoni vid soldattorpet den 13 april tog Ledningsregementets nye regementsförvaltare Johan Clerborn över fanan från sin företrädare Freddie Cederqvist.

Regementsförvaltare Johan Clerborn Foto: Daniel Frank Sanchez/Försvarsmakten

En klar aprilsol och våryra kvittrande fåglar i de omgivande träden ramade in ceremonin som skedde med ett begränsat antal deltagare på grund av den pågående pandemin.

Chefen för Ledningsregementet, överste Johan Axelsson inledde ceremonin med att tacka av Freddie Cederqvist som efter fem år går till rollen som den förste stridskraftsförvaltaren på Prod LedUnd.

- Om officeren ska ange vad som ska göras så ska specialistofficeren ange hur det ska göras och när. För mig personifierar du vad som karaktäriserar en specialistofficer, du är ödmjuk , du har förmåga att fånga människan, du är varmhjärtad och full med glädje och energi, hängivenhet och lojalitet med uppdraget, sade Johan Axelsson.

Då det var första gången Ledningsregementet bytte regementsförvaltare skapades i och med ceremonin en ny tradition. Regementsförvaltaren är förbandets främsta traditionsbärare och därför lämnade avgående regementsförvaltare över Ledningsregementets traditionsfana från I8 som förbandet förvaltar.

- Det är en stor roll att fylla, och för mig känns det viktigt att jobba tillsammans med alla bataljoner och alla enheter och all personal, oavsett militär grad eller civil. Det finns så många duktiga medarbetare här och för mig är det viktigt att var och en hittar en personlig utmaning som gör att det är roligt på jobbet, och jag hoppas vi hittar de utmaningarna tillsammans, sade Johan Clerborn.

I sitt avslutningstal delade Freddie Cederqvist också med sig av känslan av hur priviligierad han känner sig efter att ha verkat i 31 år i Enköping.

- Jag har så många fina minnen tillsammans med fantastiska människor som gör att förbandet alltid kommer att ha en speciell plats i mitt hjärta.  Kom ihåg, ni går aldrig ensamma – "You never walk alone"!

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat
Karta