Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Överste Johan Axelsson ny chef för Ledningsregementet

På order av Försvarsmaktens Ledningssystemchef, brigadgeneral Anna Eriksson, övertog Johan Axelsson formellt fanan från överste Mattias Hanson vid en ceremoni på Polacksbacken i Uppsala, historisk mark för Ledningsregementet. På grund av den rådande Coronapandemin genomfördes ceremonin i närvaro av ett fåtal inbjudna gäster från den egna stridskraften.

Överste Johan Axelsson tar emot fanan från sin företrädare överste Mattias Hanson. Foto: Martin Billberg/Försvarsmakten

Överste Johan Axelsson har tjänstgjort vid I22 i Kiruna som instruktör och plutonchef. Johan Axelsson är civilingenjör i rymdteknik och har tidigare arbetat med cyberfrågor samt haft befattningar på MUST. Han kommer närmast från en befattning som ställföreträdande chef för Produktionsstabens Lednings- och underrättelseavdelning i Högkvarteret.

Överste Mattias Hanson som varit förbandschef sedan 2016, går vidare till en befattning som chef Ledningskontoret vid MUST.

Inbrott på skyddsobjekt

Ett av fordonen som stals från ett av Försvarsmaktens skyddsobjekt i Enköpingsområdet påträffades under torsdagsförmiddagen. Försvarsmakten stöder nu polisen i sökandet efter den andra terrängbilen.

Mellan den 4 och 5 februari tog sig någon in på skyddsobjektet och stal två stycken Terrängbil 16, även kallat Galten. Den ena är nu påträffad.

Terrängbil 16 är en fyrhjulsdriven jeep avsedd för trupptransport. Ingen ammunition, sprängmedel eller vapen förvaras i förrådet.

Polisen har påbörjat en förundersökning som får utvisa hur stölden har gått till.

Förbandsbyte för hemvärnsförbanden

Från och med 1 januari 2020 leds Upplands-, Västmanlands och Södermanlands hemvärnsbataljoner från Kungsängen. Under en ceremoni lämnades det formella ansvaret över till chefen för Mellersta militärregionen, överste Tomas Karlsson.

Överste Tomas Karlsson, MRM, tar över hemvärnsförbanden från överste Mattias Hanson, Ledningsregementet. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Överlämningen innebär också att personalen vid Upplands- och Västmanlandsgruppen samt Södermanlandsgruppen, som ansvarar för att utbilda och träna hemvärnsbataljonerna, formellt byter förband och även de tillhör militärregionen från 1 januari.

 Syftet med förändringen är ett starkare regionalt försvar där Mellersta militärregionen nu, förutom att leda hemvärnsförbanden i krig och kris, även ansvarar för utbildning och utveckling.

Förbandsbytet påverkar inte personalantalet i Enköpings garnison då personalen vid utbildningsgrupperna kommer att fortsätta sitt dagliga arbete i Enköping och Strängnäs.

-          Vi önskar personalen vid såväl hemvärnsgrupperna som bataljonerna varmt lycka till vid sitt nya förband, säger chefen för Ledningsregementet, överste Mattias Hanson.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat
Karta