Ledningsregementet

Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementets uppdrag

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

Ledningsregementets vision

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Om förbandet i korthet

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett operativt kommunikationsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. samt  Meteorologi- och oceanograficentrum som dygnet runt producerar väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Chefsbyte på Ledningsstridsskolan

Överste Anders Edholm har tagit över som skolchef på Ledningsstridsskolan vid Ledningsregementet efter överste Fredrik Pettersson.

Två män klädda i grön uniform och med basker på huvudet står bredvid varandra och tittar mot fotografen
Ledningsstridsskolans tillträdande chef, överste Anders Edholm tillsammans med avgående chefen överste Fredrik Pettersson. Foto: Sofia Kalmeborg/Försvarsmakten

- Det är kul att vara här. Nu är planen att komma in i jobbet så fort som möjligt, säger Anders Edholm, som närmast kommer från Ledningsstabens CIO-avdelning i Högkvarteret.

 - Jag ser väldigt mycket fram emot den här resan, att få vara med i Ledningsstridsskolans utveckling framåt, att utveckla det ansvarsområde vi har att hjälpa andra stridskrafter att ta sitt ansvar. Ytterst handlar det om att öka Försvarsmaktens operativa förmåga. Det är det allt syftar till. Det är det som är vårt jobb, säger Anders Edholm.

Överste Fredrik Pettersson går vidare till en befattning som chef för avdelningen LedM Ledsyst på FMV efter att ha varit skolchef sedan februari 2019.

- Det jag tar med mig från Ledningsstridsskolan är inställningen att vilja och engagemang löser de flesta utmaningar, säger han.

Han är optimistisk inför LedSS framtid och utveckling.

- LedSS ligger i täten i FM gällande utbildning, utveckling och ledningsträning och bidrar i allra högsta grad till operativ effekt, säger han.

Fällda bommar kring Enköpings närövningsfält

Ledningsregementet har beslutat att fälla bommarna vid infartsvägarna till Enköpings närövningsfält. Fältet används av Försvarsmakten för övningar dygnet runt där vi använder lös ammunition, sprängmedel samt kör med tunga fordon inklusive mörkerkörning med släckt belysning. Det är därför stor risk för tillbud och olyckor om allmänheten befinner sig på fältet är vi övar.

Det är sedan tidigare förbjudet för civil fordonstrafik på närövningsfältet, dock har Försvarsmakten noterat att förbudet inte respekteras. Genom att fälla bommarna vid infartsvägarna vill Försvarsmakten påminna bilburna besökare att parkera bilen och gå vidare till fots eller cykla.

Vägar och motionsspår är fria att använda för alla Enköpingsbor när det inte pågår övning. Därför måste man alltid läsa informationen om aktuell verksamhet på fältet som finns på anslagstavlor vid bommarna. Där finns också kontaktuppgifter till ansvarig övningsledare.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta