Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap. Både den som vill läsa till specialistofficer eller går det treåriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid kommer att möta oss genom hela eller delar av utbildningen. Vi vidareutbildar och kompetensutvecklar också Försvarsmaktens officerare inom markstridens olika områden.

Skolan arbetar även med träning av arméns olika förband med hjälp av avancerad simulatorteknik, samt utvecklar metoder, reglementen, personlig utrustning och vapensystem som används inom Försvarsmakten.

Markstridsskolan finns på två ställen; dels i Skövde, dels i Kvarn strax utanför Motala.

Notiser Från Markstridsskolan

P4 tog andra raka segern i stridsvagns-SM
17 maj201908:01

För andra året i rad tog Skaraborgs regemente (P4) hem guldet i stridsvagns-SM, som avgjordes i Markstridsskolans besättningsträningsanläggning (BTA) i Skövde. – Bra kämpat av alla deltagande förband och stort grattis Wartofta stridsvagnskompani till segern, utbrast ställföreträdande arméchefen Fredrik Ståhlberg.

Edvin Wiktorsson (vagnchef), Aron Svensson (förare), Tom Berg (skytt) och Adam Danielsson (laddare) från Wartofta stridsvagnskompani såg till att Skaraborgs regemente (P4) tog hem guldet i stridsvagns-SM för andra året i rad. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Förutom P4 var det Norrbottens regemente (I19) och Södra skånska regementet (P7) som efter interna uttagningar skickade sina respektive två bästa stridsvagnsbesättningar till mästerskapet i Skövde.
Tävlingen genomfördes under två dagar (8 och 9 maj) och var uppdelad i fyra moment.
– Första tävlingsdagen inleddes med ett förarprov, som i sin tur var uppdelat i en körgårdsövning på garageplan och ett teoriprov, berättade major Niklas Westerlund, chef BTA, och fortsatte:
– Samtidigt befann sig tornbesättningarna i torntränaren för laddprov där vi mätte laddtiden.
Andra tävlingsdagen bestod av försvars- och anfallsskjutning i besättningsträningsanläggningen samt ett avslutande igenkänningsprov där det gällde att namnge såväl svenska som utländska stridsfordon.
– Det var väldigt tätt mellan lagen från början till slut. P7:s lag 1 låg länge i täten men blev passerade av P4 precis i slutskedet, sa major Westerlund.
Stridsvagns-SM har sina rötter i ”Pansarinspektörens duell” som genomfördes i början av 1990-talet – när armén kunde skryta med sex pansarförband – med stridsvagn 103 och Centurion.
När leoparderna (stridsvagn 122) gjorde sitt intåg i mitten av 1990-talet fick tävlingen en delvis ny utformning och pågick fram till 2002. Sedan – under den lågintensiva perioden med bara två pansarregementen – låg tävlingen vilande.
– Men på förbandens begäran, de hade legat på om den saken under flera år, så väckte vi liv i stridsvagns-SM igen förra året. Då låg fokus på simulatorerna, i år utökade vi med förarprovet och laddprovet, sa Westerlund.
Belöningen till besättningen som vann tävlingen i början av 2000-talet var en biljett till simulator–VM för stridsvagnar i Schweiz.
– Den tävlingen är nedlagd sedan många år. Nu får segrarna en inteckning i vårt vandringspris istället, berättade ställföreträdande BTA-chefen Stefan Lindquist.
Och framför allt: äran.

Resultat

Resultat stridsvagns-SM
Guld: P4 lag 2 – Edvin Wiktorsson (vagnchef), Aron Svensson (förare), Tom Berg (skytt), Adam Danielsson (Laddare)
Silver: P7 lag 1 – Christian Lautrup (vagnchef), Julia Nermark (förare), Danuiel Bank (skytt), Andreas Hjalmarsson (laddare).
Brons: P7 lag 2 – Jesper Jönsson (vagnchef), Dennis Persson (förare), David Hedin (skytt), Filip Nilsson (laddare).

Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
  • Förkortning: MSS
  • Ort: Skövde och Kvarn
  • Yrkesofficerare: 139
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 3
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 36 Markstridsskolans personal består dels av fast anställda och dels av bemanningsuppdrag. Bemanningsuppdragen innebär att personal från arméns olika förband under tidsbegränsade perioder tjänstgör vid MSS på specifika befattningar, för att sedan återgå till sitt hemmaförband. Bemanningsuppdragen varierar i tid och innebär att skolan kontinuerligt har ett tillflöde av kompetens och erfarenhet inom olika områden.
Karta