Vid Ing 2 finns även Fältarbetarskolan, FarbS, som utbildar officerare och specialistofficerare inom fältarbeten.

Ing 2:s ingenjörbataljoner är avsedda att ingå i brigader som organiseras och tränas för att kunna möta ett väpnat angrepp. Dessutom bidrar regementet vid internationella insatser med att bemanna befattningar inom kvalificerade fältarbeten och periodvis uppsättande av förband.

Vid svåra påfrestningar på samhället står regementet till förfogande med resurser ur ingenjörbataljonerna. Det kan röra sig om att släckning av skogsbränder, att återställa raserade broar och att röja ammunition.

Ing 2 ingår i militärregion syd som har i uppgift att stödja vid nationella krissituationer och samt ge stöd till samhället vid behov. Militärregion syd omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. 

Förmågefilm Fältarbete.
Ingenjörtruppernas viktigaste uppgift är att förändra terräng och infrastruktur till egna förbands fördel, eller till motståndarens nackdel. Göta ingenjörregemente har specialkompetensen att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. De fältarbeten som soldaterna och officerarna arbetar med delas in i fyra huvudgrupper; rörlighet, fördröjande, överlevnad och övriga fältarbeten. Foto: Combat Camera
Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat
Karta