Soldat i förgrunden och militärfordon i bakgrunden.
Soldat i förgrunden och militärfordon i bakgrunden.
Vi bygger våra krigsförband och övar med dem så vi kan stödja brigaden med logistik. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Soldater uppställda på led.
Göta trängregemente genomför krigsförbandsövningar för att träna hela våra krigsförband med alla våra soldater (plikt, reservofficerare och tidvis anställda). Samtliga personalkategorier är avgörande för att lösa våra uppgifter. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Lastbilar på väg.
Göta trängregementes krigsförband är en förutsättning för att övriga förband i Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Vi finns före, under och efter striden. Vi ser till att förbanden kommer dit de ska, vi försörjer dem och tar hand om de skadade soldaterna och officerarna och vi ser till att de kommer hem efter en övning eller insats. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Stridsfordon.
Göta trängregemente är ett sammansatt förband, övade och tränade för att snabbt sättas in oavsett om det är nationella insatser och övningar eller internationella. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonal undersöker en patient.
Göta trängregemente erbjuder även civila meritvärden. Foto: Försvarsmakten
Helikopter
Göta trängregementes krigsförband kommer att ledas av stridskraft armén, men ha kompetens att stödja samtliga stridskrafter; arméstridskrafter, flygstridskrafter och marinstridskrafter. Foto: Försvarsmakten
Sjukvårdare omhändertar en skadad vid ett militärt sjukvårdsfordon.
Vi agerar kompetent, handlingskraftigt och pålitligt i allt vi gör. Foto: Försvarsmakten

I grunden är vi alla soldater. Men varje förband är unikt. Varje anställd har en uppgift att sköta i fred, kris och krig. För Göta trängregemente innebär den uppgiften att se till att det stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter.

Göta trängregemente ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon. Vi stödjer dem med en rad andra tjänster som exempelvis att leda transporter och reparera skadade fordon. Göta trängregemente har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner.

Göta trängregemente följer Försvarsmaktens vision:
Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning
Göta trängregemente utbildar, vidmakthåller och utvecklar taktiska och operativa logistikförband.

Göta trängregemente utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.

Göta trängregementes förband är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationellt som internationellt.

Göta trängregemente ska vara Försvarsmaktens mest attraktiva arbetsplats.

Göta trängregementes devis är:

”För armén framåt!”

Göta trängregemente är det enda logistikregementet i Försvarsmakten. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin. Göta trängregemente i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst. Inom försvarsmedicin är Göta trängregemente ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistikskola.

Göta trängregemente är efterfrågade och har alltid medarbetare som tjänstgör utomlands.

Göta trängregemente - T 2
Fakta Göta trängregemente - T 2
  • Förkortning: T 2
  • Ort: Skövde
  • Personal: 350
Så har vi räknat
Karta