Fastrope tränas i Kvarn Foto: Försvarsmakten
Uppdrag spaning Foto: Försvarsmakten
En stunds vila vid lunchuppehållet. Foto: Försvarsmakten

Livregementets husarer finns främst i Karlsborg, vid Karlsborgs fästning. Här utbildar vi en lätt stridsbataljon och en underrättelsebataljon. I Örebro finns en utbildningsgrupp som ansvarar för utbildningen av Hemvärnet – nationella skyddstyrkorna i Örebro och Värmland.

Den lätta stridsbataljonen i Karlsborg är ett förband som rör sig snabbt bland annat med hjälp av helikoptrar och transportflyg. Styrkan ska kunna vara först på plats vid en insats och är redo att sättas in nationellt eller internationellt med kort varsel

Underrättelsebataljonen inhämtar information om motståndaren genom spaning och med hjälp av av avancerad optisk utrustning som bildförstärkare och olika slags kikare, som gör det möjligt att arbeta under dygnets alla timmar. Underrättelserna inhämtas även genom obemannade luftfarkoster.

I underrättelsebataljonen ingår ett kompani med fallskärmsjägare. Deras uppgift är främst att utföra spaningsuppdrag, men också att föra strid på områden som behärskas av fienden.

På K 3 finns även Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS. Skolan ansvarar för att utbilda personal inom överlevnad och undsättning. Detta är kunskap som kan bli användbar i alla miljöer och klimatområden där personal blivit skild från sina egna förband, till exempel vid internationella insatser.

Notiser Från Livregementets husarer - K 3

Två soldater till sjukhus i samband med övning
1 juni201812:04

Två soldater fick föras till sjukhus i samband med övning vid Livregementets Husarer, K 3, i Karlsborg.

I slutfasen av slutprovet för rekryterna vid grundutbildningen i Karlsborg under onsdagen föll två soldater ihop och fick föras till sjukhus. Orsaken till att de föll ihop är inte helt klarlagd men beror sannolikt på hård fysisk ansträngning i kombination med värmen.

Den ena soldaten vårdas fortfarande på sjukhus medan den andra soldaten är åter förbandet. Anhöriga är i båda fallen underrättade och vad gäller soldaten som vårdas på sjukhus finns anhöriga på plats.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Yrkesofficerare: 256
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 267
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 289
  • Civilanställda: 50
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat
Karta