Fastrope tränas i Kvarn Foto: Försvarsmakten
Uppdrag spaning Foto: Försvarsmakten
En stunds vila vid lunchuppehållet. Foto: Försvarsmakten

Livregementets husarer finns främst i Karlsborg, vid Karlsborgs fästning. Här utbildar vi en lätt skyttebataljon och en underrättelsebataljon.

Den lätta skyttebataljonen i Karlsborg är ett förband som rör sig snabbt bland annat med hjälp av helikoptrar och transportflyg. Styrkan ska kunna vara först på plats vid en insats och är redo att sättas in nationellt eller internationellt med kort varsel

Underrättelsebataljonen inhämtar information om motståndaren genom spaning och med hjälp av av avancerad optisk utrustning som bildförstärkare och olika slags kikare, som gör det möjligt att arbeta under dygnets alla timmar. Underrättelserna inhämtas även genom obemannade luftfarkoster.

I underrättelsebataljonen ingår ett kompani med fallskärmsjägare. Deras uppgift är främst att utföra spaningsuppdrag, men också att föra strid på områden som behärskas av fienden.

På K 3 finns även Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS. Skolan ansvarar för att utbilda personal inom överlevnad och undsättning. Detta är kunskap som kan bli användbar i alla miljöer och klimatområden där personal blivit skild från sina egna förband, till exempel vid internationella insatser.

Notiser Från Livregementets husarer - K 3

Kommentar till inslag i SVT
8 december202009:26

I den medierapportering som skett kring K 3 har det framkommit att rekryter vid föregående års grundutbildning upplever att de har blivit utsatta för fysisk bestraffning och andra oacceptabla beteenden. I februari i år tillsattes en utredning, efter anonyma påståenden om att det har förekommit situationer där personal på K 3 har tummat på säkerheten, och om olämplig jargong. Inget i den utredningen pekade på att det fanns ett strukturellt problem i dessa frågor på K 3.

Med anledning av uppgifterna i media kommenterar chefen på K3 uppgifterna nedan:

– Låt mig vara tydlig, de händelser som lyfts fram just nu är ytterst allvarliga och om de skulle visa sig stämma är de helt oacceptabla. Jag uppmanar den som upplever sig blivit utsatt för den här typen av behandling att vända sig till K 3, antingen till mig eller till exempel till våra personalvårdskonsulenter. K3 kommer därefter utreda och hantera händelserna, och skulle det visa sig att något bryter mot våra lagar och regler ska det polisanmälas, det gäller på K 3 likaväl som på vilken annan arbetsplats som helst, säger överste Ola Barvér regementschef K 3, och fortsätter:

Alla former av ovälkommet beteende eller kränkningar är helt oacceptabla och jag förväntar mig att chefer på K 3 agerar på händelser när det uppdagas. Jag vet att situationer hanteras på plats och det är bra, fortsätt med det. Jag vet också att vissa händelser har lyfts i det medinflytandesystem som vi har, det visar vilken viktig roll detta fyller och att vi ska fortsätta utveckla detta.

En utredning har tillsatts och den syftar till att utreda nya påståenden som kommit till K 3 kännedom. Överste Ola Barvér kommentar vidare:

– Jag har beslutat att de nya påståenden vi har fått kännedom om ska utredas vidare. Det är en självklarhet att vi ska ha en bra och sjyst verksamhet här på K 3. Vi vet också att vi har en bra grundutbildning, det visar både värnpliktsenkäten och Försvarsmaktens senaste medarbetarundersökning, där K 3 är ett av de förband som starkt utmärker sig positivt när det gäller ovälkommet beteende. Det är en signal på att vi gör ett bra arbete. Jag är stolt över det arbete våra medarbetare genomför men jag kommer aldrig acceptera att någon i organisationen bryter mot den värdegrund vi alla har att efterleva, säger överste Ola Barvér.

Redan har flera åtgärder vidtagits, till exempel utbildning inför inryck, utbildning av rekrytskyddsombud, samtal kring värdegrund, uppförandekod, etik och moral och mentorskap.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat
Karta