Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Flera viktiga satsningar har genomförts för att stärka det militära och civila försvaret på Gotland sedan 2016 och den 1 januari 2018 upprättades de första delarna till Gotlands regemente, P 18. Det var då det första regementet som byggs upp på det här viset i Sverige i modern tid.

Etableringen av Gotlands regemente kommer att ske etappvis och senast i början av 2020 ska personal, infrastruktur, materiel och krigsförband på Gotland vara underställda P 18.

Regementets uppgifter blir bland annat att utveckla försvaret på Gotland samt att stärka totalförsvaret tillsammans med de civila försvarsmyndigheterna. Att Gotland får ett nytt regemente innebär också att det blir en tydligare ledningsstruktur där nya P 18 tar ansvar för att samordna och koordinera all militär verksamhet på ön. Gotlands regemente kommer att ha uppdrag både som organisationsenhet och som militärregion.

Antalet befattningar ökar stadigt och var våren 2019 drygt 100. Sedan april 2019 är Militärregion Gotland verksamt och ansvarar för Gotlands regemente.

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 370
Så har vi räknat
Karta
På Facebook

Gilla Gotlands regemente på Facebook.

Till sidan

På Instagram

Följ Gotlands regemente på Instagram.

Till sidan